Wij geloven in God. Aan Hem danken we ons bestaan: Hij maakte het heelal, de aarde en alles wat leeft. Het was perfect.

Breuk

Alles was volmaakt, tot de mens besloot om zijn eigen gang te gaan. Toen ging er iets kapot tussen God en mensen. Sindsdien is geen enkele mens nog in staat om te leven zoals God het bedoeld heeft. De ellendige gevolgen daarvan zien we dagelijks om ons heen. Als we aan onszelf worden overgelaten, loopt het verkeerd af. God wil het tegenovergestelde. Hij wil herstel van zijn goede schepping.

Herstel

Jezus Christus, de zoon van God, is gekomen om die verstoorde relatie te herstellen. Hij was als enige wel in staat om te leven zoals God dat bedoeld heeft. Dat heeft hij zijn volgelingen ook voorgeleefd en geleerd. Hij heeft letterlijk zijn leven opgeofferd, om de relatie tussen God en mensen te herstellen. Daarmee nam hij op zich de straf die wij verdienen.

Na drie dagen stond Hij op uit het graf. Wij geloven dat Hij leeft. Hij heeft het kwaad en de dood definitief overwonnen. Jezus is daarna naar de hemel gegaan, terug naar God, maar Hij komt terug.

Intussen

Tot die tijd inspireert en helpt de Heilige Geest ons om te doen wat God graag wil: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Dat valt niet altijd mee. Naast de hulp van de Geest van Christus hebben we ook elkaar nodig. Daarom komen we in de kerk bij elkaar, om God te eren, te bidden, van Hem te leren en elkaar te bemoedigen.

Wordt vervolgd…

Gelovigen zijn als ieder ander, ze maken fouten. Maar we geloven dat die vergeven worden als we daarom vragen. En als Jezus Christus terugkomt, zal al het kwaad en het verdriet voorgoed verleden tijd zijn. Alles zal weer zo zijn als God het heeft bedoeld, een paradijs op aarde. Wie Jezus volgt, zal daar ook na de dood voortleven. Voor eeuwig.

Lees de belijdenisgeschriften als je je verder wilt verdiepen in wat we in de CGK geloven.

Vragen over geloven

Kom meer te weten over wat christenen geloven en wat je aan geloven hebt. Krijg antwoord op je vragen over de Bijbel. Waarom is dat een bijzonder boek en hoe moet je het lezen? Ontdek wat bidden is, waarom je zou bidden en hoe het werkt.
Ontdek meer

Geloof en gevoel

Is geloof gewoon een goed gevoel, of is het meer? Ontdek dat geloof, gevoel en verstand alles met elkaar te maken hebben. En dat geloven soms ook knokken is.
Ontdek meer

Geloven in de kerk

Wat gebeurt er eigenlijk in de kerk en waarom zou je naar een kerkdienst gaan? Ontdek dat de kerk veel meer is dan een gebouw. En lees hoe je een kerk kiest waar je je thuis voelt.
Ontdek meer

Geloven en doen

‘Heb je naaste lief’. Een van de belangrijkste geboden voor christenen. Maar hoe doe je dat?
Ontdek meer

Welke vraag zou jij aan God willen stellen? Stuur een mail.