Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

gemeente met een missionaire roeping

Hoe geef je als gemeente invulling aan je missi­o­naire opdracht? Vanuit deputaten evange­li­satie bieden we verschil­lende trajecten aan om te helpen die vraag te beant­woorden.

1.      Het missi­onair leertraject: Een tweejarig traject voor geves­tigde gemeenten. Een team uit de gemeente leert in samen­werking met de kerkenraad hoe ze met elkaar én de gemeente missi­o­naire stappen kunnen zetten. In het eerste jaar leren ze wat er nodig is in hun speci­fieke context, leren ze wat God van hen vraagt, wat hun gaven en talenten zijn en hoe ze daarmee missi­onair dienstbaar kunnen zijn aan de mensen om hen heen. Onder begeleiding van missi­oloog ds. Jan van ’t Spijker en evangelist Andries Bakker. In het tweede jaar gaan ze praktisch aan de slag met gestelde doelen en verlangens onder leiding van coach en theoloog Remmelt Meijer.

Meer infor­matie op www.cgk.nl/missionair-leertraject.

 

2.      NIEUW: Focus-traject: in samen­werking met de IZB wordt de gehele gemeente meege­nomen in een traject om te groeien in missi­o­naire bewust­wording. Van gespreks­ma­te­riaal voor kringen tot thema­diensten, met onder­steuning van missi­onair consulent ds. Jelle Nutma als extern begeleider. Vragen als ‘hoe volg ik Jezus in mijn dagelijks leven’ komen aan de orde.

Interesse in FOCUS?

Neem contact op met evangelisatie@cgk.nl als je kerkenraad interesse heeft. Ook met vragen of als meedraaien in de eerste pilot voor jouw gemeente een goed idee zou kunnen zijn. Meer infor­matie op www.izb.nl/focus.

 

3.      Leerge­meen­schap Pionieren: gemeenten kunnen ook het missi­o­naire verlangen hebben om een groep(je) gemeen­te­leden uit te zenden, die in een speci­fieke buurt of in een specifiek netwerk een nieuwe chris­te­lijke (pioniers)gemeenschap gaan vormen. In samen­werking met de PKN biedt deputaten evange­li­satie een driejarig traject aan waarin pioniers­teams op die weg onder­steund worden, begeleid door missi­onair consu­lenten ds. Peter L.D. Visser en Petra de Jong-Heins.
Lees meer over de verken­nings­avond die wij organi­seren, of neem contact op met één van de missi­onair consu­lenten via evangelisatie@cgk.nl.

Print Friendly, PDF & Email