Hoogeveen

Postadres van de kerk: Chr. Geref. Kerk, van Echtenstraat 64, 7902 EP Hoogeveen. Twee keer per jaar wordt er mede door leden van onze kerk de Alpha georganiseerd. Contactpersoon is Femmy Peursum, tel: 06-51600684. email: alphahoogeveen2@gmail.com


Naar de website

De gemeente

Samenkomsttijden: De ochtenddienst begint zowel in de Ichthus- als in de Centrumkerk om 9.30 uur. De tweede gezamenlijke dienst wordt om 18.30 uur of in de Centrumkerk of in de Ichthuskerk gehouden. Voor het preekrooster, zie de website. Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar. In beide kerkgebouwen is er 's morgens op alle zondagen een kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m groep 3 (onderbouw) en voor de kinderen van groep 4 en 5 (middenbouw). Voor groep 6 t/m 8 (bovenbouw) is er om de andere week kindernevendienst

Online kerkdiensten: Bekijk diensten


Ledenaantal: 1148


Behoort tot de: Particuliere Synode van het Noorden

Behoort tot de classis: Hoogeveen

Contactgegevens

Naam: Centrumkerk

Adres: Van Echtenstraat 64
Hoogeveen

Naam: Ichthuskerk

Adres: Rozenstraat 1
Hoogeveen

Predikanten

Diaconie

Van Echtenstraat 64
7902 EP

diaconie@cgkhoogeveen.nl

Contactpersonen

Jeugdouderling

Hans Salomons


scriba

J. van Amerongen

p/a Van Echtenstraat 64
7902 EP Hoogeveen

0528-268548

scribaat@cgkhoogeveen.nl


Jeugdwerker

M. Rusken

06-15949223

mrusken@kpnplanet.nl


ANBI

ANBI Status:Ja

ANBI RSIN:002638150

KVK:77216083

Download: Open PDF

Postadres: Van Echtenstraat 64
7902 EP Hoogeveen