Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode 16/3/2021

Op dinsdag 16 maart kwam de generale synode online bijeen. Een kort verslag van ds. J. Oosterbroek:

In een digitale avond­ver­ga­dering spreekt de synode over de vraag hoe we verder moeten met de rapporten die er nog liggen, te weten: vrouw en ambt en eenheid. Meermalen is in de synode gebleken dat verschil­lende afgevaar­digden de huidige crisis ervaren als een van Gods kant stilgezet worden. Mede daarom heeft het moderamen een voorstel gemaakt om de synode te verdagen tot halverwege 2022.

Bijna de helft van de afgevaar­digden vraagt het woord. Instemming met het voorstel, vragen bij het voorstel en afgevaar­digden die het oneens zijn met het voorstel, dat alles passeert de revue.

Na twee bespre­kings­rondes en enkele voorstellen wordt het voorstel van het moderamen in stemming gebracht. Een meerderheid is voor het voorstel dat de synode in 2022 de thema's vrouw en ambt en eenheid zal bespreken. De tussentijd zal gebruikt worden om nogmaals met commissies, etc. te spreken of er toch niet wat toena­dering tot elkaar kan komen.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl