Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
overzicht over de vergadering

generale synode 20/04/22

Deze dag is ingeruimd om het rapport van de commissie Kerk-zijn te bespreken. In het morgendeel van de verga­dering wordt dat rapport in groepen besproken aan de hand van een aantal vragen. In het middagdeel is er gelegenheid voor bespreking. Prof. Maris leidt het rapport kort in en daarna krijgen alle groepen de gelegenheid om hun gesprek kort samen te vatten. Hierna is er een eerste en tweede ronde van vragen stellen. De vraag is hoe we de opbrengst van dit rapport meenemen. Een voorstel om de besluit­vorming rondom V&A en Eenheid op te schorten en eerst te werken aan onder­linge eenheid. Dit voorstel wordt na een advies van het moderamen door de indieners terug­ge­trokken. Het moderamen zorgt er voor dat de uitkomsten van dit rapport meege­nomen worden. 

In de avond worden allerlei besluit­teksten besproken van commissie 7 over aanpas­singen van de kerkorde. Omdat de bespreking van deze voorstellen al in eerdere zittingen behandeld zijn, kan de besluit­vorming vrij snel gaan. Tenslotte worden de hande­lingen van Deputaten Kerkorde en Kerkrecht goedgekeurd.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl