Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
overzicht over de vergadering

generale synode 22/04/22

Na lezing van verschil­lende teksten uit Jozua 22 en een indringend gebed, opent de preses de verga­dering. We gaan verder met de bespreking van de voorstellen en amende­menten die gisteren zijn ingediend. 

Er ontstaat een orde-debatje, welk voorstel is nu het meest verstrekkend. Dat blijkt het voorstel te zijn om alle ambten open te stellen voor zusters (voorstel Hijmissen). Dat voorstel wordt in stemming gegeven en wordt verworpen. Vervolgens wordt het voorstel ‘ultieme poging Cie 7’ (voorstel Ooster­broek) in stemming gegeven. Dat voorstel word ook verworpen. Dat geldt ook voor met minder­heids­rapport van Cie 7. Het meerder­heids­rapport van Cie 7 wordt aange­nomen: in de CGK komt geen ruimte voor vrouwen in ambten. Een amendement om kerken die toch eigen wegen gaan inzake vrouw en ambt slechts als waarnemer toe te laten tot classis­ver­ga­de­ringen wordt niet overgenomen. 

In zijn slotwoord wijst de preses op het feit dat er gezien de verdeeldheid reden tot veroot­moe­diging is. Tegelijk ook reden tot verblijden, er is een broederlijk gesprek geweest en we zijn tot het uiterste gegaan om elkaar vast te houden. Er was sprake van een hoog niveau en broederlijk samen­leven. Laten we iets van die sfeer proberen over te brengen naar onze kerken en classes.

 De preses sluit de verga­dering en wenst ons allen wel thuis.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl