Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

generale synode: lees en kijk mee

De eerste synodeweek was van 12 - 15 november. De agenda en de meeste deputa­ten­rap­porten en commis­sie­rap­porten zijn openbaar (uitge­zonderd de comité­stukken) en in te zien via www.cgk.nl/rapporten. Ook bij de tweede en derde zittingsweek zullen we de rapporten vooraf­gaand aan de verga­de­ringen publi­ceren op onze website.

De openbare zittingen van week 1 waren online te volgen via een livestream. Dit zal ook voor de tweede en derde week het geval zijn.

Print Friendly, PDF & Email