Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode vergadert online

Na dinsdag 24 november vergadert de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken ook op donderdag 26 november in digitale vorm. De afgevaar­digden blijven thuis. Alleen het moderamen geeft vanuit de Oenen­burgkerk in Nunspeet leiding aan de vergadering.

Aan de orde komen een aantal dossiers die goed via deze methode van verga­deren te behan­delen zijn, zoals finan­ciële zaken.

Dossiers die een veel inten­sievere bespreking vergen en waarbij het ook gewenst is dat de afgevaar­digden elkaar ontmoeten, zoals ‘vrouw en ambt’ en ‘kerke­lijke eenheid’, komen hopelijk in het voorjaar aan de orde. Daarbij zal op de gebrui­ke­lijke manier vergaderd worden.

Hier vindt u de agenda en de verga­der­stukken.

De vergadering is HIER live te volgen:

LIVESTREAM

 

 

Print Friendly, PDF & Email