Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

gesprek stimuleren, relaties verdiepen

Deputaten diaconaat zijn een samen­werking aangegaan met stichting Zinvol Om Tafel, geleid door ds. Robbert Jansen van Dordrecht-Zuid. Waarom? Samen kunnen we een klein verschil maken in een samen­leving die toenemend polari­seert. We bevelen deze manier van ontmoeten van harte aan. Ook iets voor uw gemeente?

Stichting Zinvol Om Tafel is in het leven geroepen om relaties te verdiepen door het gesprek over zingeving te stimu­leren en te facili­teren. De samen­leving snakt naar een goed gesprek over wat mensen drijft, zinvol leven, zingeving. Wordt de visie van de ander nog wel gezien als waardevol voor de eigen blinde vlek? Deze nood is bij uitstek een diaconale nood. Een goed gesprek verbindt. Wij zijn ervan overtuigd dat waar zo'n goed gesprek uitblijft, polari­satie gemak­kelijk toeneemt en onder­linge verhou­dingen en relaties verslechteren.

De stichting heeft een beproefde methode gevonden om het gesprek over zinvol leven op een opbou­wende manier te laten voeren. Die methode is ook bruikbaar in een eventuele lockdown als het niet mogelijk is om in groepen bij elkaar te komen. In onze methode stimu­leren we mensen elkaar uit te nodigen om samen één op één in gesprek te gaan. Door de klein­scha­ligheid en de uitno­diging van de een aan de ander, werkt de vorm mee aan het doorbreken van de keten van associ­aties die met groeps­denken gepaard gaat. De setting en de gespreks­ma­te­rialen laten de deelnemers ervaren hoe je een gesprek over zingeving in een veilige kleine setting verbindend kunt voeren. Deze ervaring kunnen zij herhalen met anderen.

Tijdens de gangen van een diner ontvangen de deelnemers handvatten voor het gesprek over zinvol leven. Lokale vrijwil­ligers verzorgen deze zinvolle diners op een locatie of door middel van ‘home-dining’. In aanloop naar de diners sporen vrijwil­ligers mensen aan om kloven te overbruggen door samen met iemand deel te nemen. Er zijn gespreks­ma­te­rialen aan tafel. Eén van de vrijwil­ligers leidt de avond en geeft uitleg. Andere vrijwil­ligers helpen bij het verzorgen van de maaltijd en het uitdelen van de gespreks­ma­te­rialen. De stichting levert de materialen en coacht die vrijwilligers.

Voor meer infor­matie zie zinvolomtafel.nl of vraag vrijblijvend een gesprek aan met project­leider, ds. Robbert Jansen via info@zinvolomtafel.nl.

Gebruik de flyer om bekendheid voor dit initi­atief te verwerven.

(foto: Zinvol om tafel bij pioniersplek De Pion, Alblasserdam)

Print Friendly, PDF & Email