Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

gewoon leven, verschil maken

Ds. Jelle Nutma, predikant in Gorinchem (binnenkort in Drachten) en part-time missi­onair consulent in onze kerken, tipt het Britse LICC, als bron voor (onder meer) materiaal voor een missi­o­naire prekenserie.

In mijn gemeente wilde ik graag een missi­o­naire preken­serie houden. De leidende gedachte daarbij was: we zijn van al onze tijd een aantal uren per week bij elkaar onder Gods Woord, maar de meeste tijd brengen we door op ándere plekken. Hoe ben ik daar nu christen? Hoe mag ik daar verschil maken?
Ik stuitte bij deze zoektocht op mooi materiaal van het LICC. Deze afkorting staat voor het Londen Institute of Contem­porary Chris­ti­anity, ooit opgericht door John Stott.

Het LICC reikt materiaal aan voor preken­series en voor gesprekken in kleine groepen. Zelf gebruikte ik het afgelopen najaar de serie ’Fruit­fulness on the Frontline’ (pdf), wat ik omdoopte tot ‘Gezegend om tot een zegen te zijn’. Ik kon helaas niet gebruik maken van het gespreks­ma­te­riaal voor kringen. Vanuit de gemeente hoorde ik wel, dat de serie hielp om meer bewust te worden van de plek, die we in deze wereld namens God mogen innemen.

Wat ik mooi vind aan het materiaal van LICC, is dat je als predikant geen uitge­werkte preek­schetsen krijgt. Het zijn handrei­kingen waarmee je aan de slag kunt. Dat geeft veel ruimte voor eigen inbreng. Tegelijk zit er een sterke visie achter, die niet alleen insteekt op het vertellen van het evangelie met woorden, maar laat zien hoe je hele leven als christen ertoe doet.

Tekenend voor de manier waarop het LICC daar tegenaan kijkt, is dit filmpje over Anne:

 

Het gaat over een gewone moeder, ze heeft geen spannende baan, ze sport een beetje,
drinkt koffie met vrien­dinnen, doet eigenlijk niets bijzonders…
Hoe kan zij toch als christen in haar dagelijkse leven verschil maken?

Wil je je meer bewust worden van de missi­o­naire mogelijk­heden in het gewone dagelijkse leven, dan is de website van het LICC zeker een aanrader. Ook voor predi­kanten. Je moet wel even aan de slag om het materiaal vanuit het Engels te vertalen naar het Neder­lands. Maar ook dat heeft als voordeel dat je eigen accenten kunt aanbrengen. Je wordt via het LICC geholpen met een breed palet van thema’s die te maken hebben met missi­onair zijn.'

Voor wie meer wil weten, dit is de doelstelling van het LICC:

Daarom zetten we ons bij het LICC in om:

  • chris­tenen in staat te stellen een verschil voor Christus te maken in ons leven van maandag tot en met zaterdag;
  • kerkleiders te helpen hun kerkge­meen­schappen toe te rusten om dit te doen;
  • een beweging aan te wakkeren om ons land te bereiken en te vernieuwen.
Print Friendly, PDF & Email