Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

glorie­licht in Rotterdam

Pioniers­ge­meente Hart voor West is niet de enige chris­te­lijke gemeen­schap aan de Robert Fruin­straat. Ook de Chinese gemeente Rong Yao, wat letterlijk ‘glorie’ betekent, komt samen op hetzelfde adres.

Deze gemeente bestaat uit ongeveer 70 personen en hield al enkele jaren samen­komsten in het gebouw waar Hart voor West nu huist. Toen het pand gereno­veerd zou worden, was hun huur opgezegd door de toenmalige eigenaar.Hart voor West heeft deze gemeente hartelijk verwelkomd als huurder in het vernieuwde gebouw. Elke zondag­morgen is er een Chinese dienst. Een groot probleem van de gemeen­schap is dat de ouderen geen Neder­lands spreken en de jongeren geen Chinees.Het is dus niet mogelijk om een dienst te houden die door beide groepen gevolgd kan worden. Daarom is er maande­lijks een Neder­landse dienst die vertaald wordt voor de oudere bezoekers. Cees van Breugel en Marc de Gooijer gaan regel­matig voor in deze diensten.

Bijzonder is dat bijna alle leden van Rong Yao eerste-generatie-chris­tenen zijn. Ze zijn niet opgegroeid in een chris­telijk gezin, maar later tot geloof gekomen.

Overigens zijn er nog negen van deze Chinese gemeenten in Rotterdam. Ze groeien allemaal behoorlijk omdat ze missi­onair actief zijn binnen de Chinese gemeen­schap in de stad. De jongeren van Rong Yao sluiten aan bij het jonge­renwerk van Hart voor West.

Print Friendly, PDF & Email