Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

God dankbaar voor hulp

Dit is het verhaal van Minenhle, in Zuid-Afrika.

Op 15 kilometer van Pretoria onder­steunt diaconaat CGK een dagopvang voor wezen en kinderen uit eenou­der­ge­zinnen, die anders aan hun lot worden overge­laten en over straat zwerven met alle gevolgen vandien.

In 2021 zorgden we ervoor dat 85 kinderen één goede maaltijd per dag kregen, school-entree (schoolgeld, uniform en school­spullen), naschoolse opvang, huiswerk­be­ge­leiding en begeleiding tot volwas­senheid. De staf en kerke­lijke vrijwil­ligers geven licha­me­lijke en geeste­lijke zorg.

Wat heeft dat betekend voor Minenhle?

 

zorgen

Minenhle (15) zat in 2020 in klas 1 van het voort­gezet onderwijs. Gelukkig heeft ze haar school­rapport ontvangen, met resul­taten die aangeven dat ze in 2021 naar klas 2 kan.

Helaas heeft ze een zeer pijnlijke en moeilijke thuis­si­tuatie. Voordat ze geholpen werd in het Themba­lethu Centrum overleed haar vader. Zij zat toen in groep 6. Ze mist hem erg, zo erg dat ze destijds een groep over moest doen.

Vanaf het overlijden zorgde haar werkloze moeder voor acht kinderen. Haar vader was de enige kostwinner. Hij had een huis voor zijn gezin gekocht, maar stierf voordat hij het kon afbetalen. De last van de afbetaling drukte zo zwaar op het gezin, dat er vaak niet genoeg geld was om eten te kopen. Daardoor moesten zij en haar broers en zussen regel­matig zonder ontbijt naar school. Erger nog, haar moeder leende vaak geld van de plaat­se­lijke krediet­ver­strekkers, maar kon het niet terug­be­talen, en dan leende ze weer van bijvoor­beeld een buurvrouw.

 

hulp van Thembalethu Centrum

Ze is God dankbaar dat ze nu (samen met haar broers en zussen) geholpen wordt door het Centrum sinds begin dit jaar (2021). Ze heeft het gevoel dat de stress van het niet weten waar en hoe het eten op haar tafel zal staan, nu voorbij is dankzij de lunches die het centrum verstrekt. Ze profi­teert ook van de hulp van het centrum bij opdrachten (bibli­o­theek, internet). Verder kan altijd ze een beroep doen op een onderwijzer(es) die haar helpt, ook bij uitda­gingen thuis of met leeftijdsgenoten.

Het belang­rijkste is dat ze blij is dat het centrum haar schoolgeld betaalt en haar de school benodigd­heden (agenda, schriften, pennen) verstrekt. Daarnaast is ze dankbaar voor de kleding­do­naties die het centrum van tijd tot tijd ontvangt van gemeen­schaps­leden van goede wil waarvan ze profi­teert. Ze kan zelfs haar school­uniform en andere kleding (inclusief die van haar broers en zussen) laten wassen tijdens het zater­dag­was­pro­gramma van het centrum. Voordat ze door het centrum geholpen werd, was er thuis geen waspoeder en ook geen geld voor elektri­citeit om de kleren te strijken (of ze moest ze haar buurvrouw vragen of ze daar mocht strijken).

In 2022 willen we als diaconaat het Themba­lethu Centrum onder­steunen met € 10.000 per jaar. Help je ons om dit te realiseren?

Print Friendly, PDF & Email