Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

grote stappen

De overheid kondigt het einde aan van alle beper­kende maatre­gelen voor de samen­leving. En daarmee ook voor de kerk. Er komt een eind aan de verplichting van de ander­halve meter en het mondkapje. Daarmee worden kerkdiensten weer zonder beper­kingen toegan­kelijk en kan het gemeen­te­lijke leven zijn weg weer vinden.

Deze grote stappen gaan in op vrijdag 25 februari. Vanaf 18 februari komen er al wel wat verrui­mingen in de horeca en evene­men­ten­branche, maar alleen met gebruik van het corona­toe­gangs­bewijs. Dit bewijs hanteren we niet in de kerken. Daarom geldt voor erediensten in de kerken vrijdag 25 februari als ingangsdatum.

Voor het aantal bezoekers thuis vervallen de beper­kingen per direct (15/2/2022), dat betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen samenkomen.

Verder hoeft niet langer alleen maar online te worden vergaderd, want het thuis­werk­advies wordt (voor 50%) opgeheven.

 

blijf zorgvuldig

Verruiming betekent niet dat corona voorbij is. In veel kerken merken we dat ook aan een hoog aantal besmet­tingen. Daarom is het goed om zorgvuldig te blijven omgaan met elkaars gezondheid en de basis­maat­re­gelen in acht te blijven houden:

  • was geregeld je handen;
  • geef elkaar niet de hand;
  • blijf thuis bij klachten;
  • zorg voor goede ventilatie.

 

kwetsbaar

Kijk hoe u voor mensen met een kwetsbare gezondheid en voor mensen die met hen omgaan (bijvoor­beeld als mantel­zorger) ook veilig ruimte kunt maken in de kerk. Zorg ervoor dat gemeen­te­leden, als dat voor hen belangrijk is, toch op ander­halve meter afstand kunnen zitten. Dat kan bijvoor­beeld door:

  • een vak te reser­veren waar de stoelen / banken ingericht zijn op ander­halve meter;
  • voor deze gemeen­te­leden kaartjes klaar te leggen in de hal. Die kunnen ze meenemen om aan weers­zijden twee stoelen / zitplaatsen te markeren als plaatsen waar niemand mag gaan zitten.

Geef de ander vooral de ruimte die hij of zij nodig heeft, zonder dat iemand het gevoel krijgt er niet bij te mogen horen.

 

Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken) komt later vandaag - en naar verwachting ook volgende week - met een advies. Mochten we aanleiding zien om daarmee boven­staand advies aan te scherpen, dan melden we dat zo spoedig mogelijk.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, CIO (Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken), Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, Rijks­overheid alles kan weer open in 3 stappen

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email