Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

helpen in Burundi – hoe?

Sinds 2010 hebben deputaten zending het project Burundi onder hun hoede. Er was een vraag gesteld vanuit dat land om de EPRB (Eglise Protes­tante Réformée du Burundi) te helpen met het lezen van de Bijbel en hoe je daar dan over preekt. Maar kun je het daarbij laten?

Het kwam er gelukkig nog wel van om dit jaar een werkbezoek aan Burundi te brengen. Maar de afgelopen jaren hadden deputaten zoveel moeilijke situaties meege­maakt, dat eerst stevig gepraat moest worden over hoe we in de toekomst onze hulp zouden aanbieden. Dat hebben ds. Adriaan van Lange­velde en ds. Willem van ’t Spijker dus eerst maar gedaan, tijdens een paar gesprekken met het dagelijks bestuur van de EPRB en daarna met een speciale verga­dering van de synode van die kerken.

Deputaten hadden zich afgevraagd: wat is onze kracht, waar zijn we goed in? In veel projecten zetten deputaten in op onderwijs. We denken dat daar kansen liggen voor ons. Anderen zijn veel beter in het opzetten van andere hulpdiensten. Daarom hebben we in de eerste periode van het werkbezoek telkens uitgelegd wat we kunnen bieden. Onderwijs. Geen stevige dogmatiek, maar eenvoudig helpen om de Bijbel te leren lezen en verstaan. Onder­tussen hebben we de tijd in Burundi gebruikt om te kijken of we voor die andere hulp - die ook nodig is! - mensen en organi­saties kunnen vinden die daarbij ingeschakeld kunnen worden. Eerlijk gezegd: het was best moeilijk voor de EPRB om die boodschap te horen.

Gelukkig zijn de eerste contacten met hulpor­ga­ni­saties die in Burundi werken hoopgevend. En de cursus die we voorbereid hebben, kan in ieder geval gegeven worden. Over hoe je een goede leider bent in de kerk. Eigenlijk is dat een onderwerp dat niet alleen voor Burundi belangrijk is. We leren er zelf ook steeds weer van.

Print Friendly, PDF & Email