Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

het belangrijkste is de liefde

Lente werd het in het leven van Korien Koekoek, lid van pioniersplek Hart voor Heerhugo­waard: 'Het geloof zit in de liefde van de Vader die vergeeft. Zo staat het ook in de Bijbel: geloof, hoop en liefde. Maar het belang­rijkste is de liefde.’

Ruim drie jaar geleden kwam ze voor het eerst bij Hart voor Heerhugo­waard. ‘Het voelde voor mij als thuis­komen. De samen­komsten zijn laagdrem­pelig, iedereen is welkom.’

Komend vanuit een meer tradi­ti­onele kerk, geloofde ze al wel in God, las ze haar bijbel en bad voor het eten. ‘Ik geloofde wel, maar er was geen diepgang. Ik hoorde in mijn nieuwe gemeente getui­ge­nissen en ik dacht: waarom voel ik dat niet?’

Ik had een muurtje om me heen gebouwd, zodat eigenlijk niemand bij me kon komen. Door de Alpha­cursus is dat veranderd. Daar ga je met elkaar de bijbel door. Ik mocht er mezelf zijn en alles zeggen en vragen. Dat is voor mij zo goed geweest. Ook dat er mensen waren, die zeiden: “We gaan voor je bidden.” God heeft het muurtje doorbroken. Ik heb er zitten huilen, zoveel soms dat ik niet eens in staat was om deel te nemen aan het gesprek. Maar het heeft geholpen, ik ben open geworden. En iedereen ziet dat ik rust heb gevonden en dat ik geluk­kiger ben.’

Tot voor kort was geloven voor haar meer een ritueel. ‘Als ik terugkijk, was mijn geloof opper­vlakkig. Maar God heeft het nu in mijn hart gelegd. Ik ben nooit meer alleen. Het geloof zit niet in een bepaalde woord­keuze of in kleding. Het zit in de liefde van de Vader die vergeeft. Zo staat het ook in de Bijbel: geloof, hoop en liefde. Maar het belang­rijkste is de liefde.’

God is zo genadig geweest en daarom staat Hij nu op de eerste plek in mijn leven. Mijn geloof groeit nog iedere dag. En dat zie ik ook om me heen, dat mensen veran­deren. Zó mooi als ze gedoopt worden, omdat ze tot geloof zijn gekomen!’ Ze lacht veront­schul­digend: ‘Sorry, ik kan alleen maar positieve dingen vertellen.’

_________

Dit interview verscheen eerder dit jaar in het meinummer van ons blad Doorgeven

Print Friendly, PDF & Email