Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

het verdriet van de zending

Zende­lingen trokken en trekken erop uit: ze verlaten hun familie en hun vaderland en gaan, vaak met hun hele gezin, in een ver land wonen. Als kinderen ouder worden en middelbaar onderwijs nodig hebben, komt de vraag op: wat nu? Tot zeker eind jaren zeventig van de vorige eeuw bleven die kinderen na een verlof bij familie of pleeg­gezin in Nederland en gingen de ouders alleen terug. Bij sommige zende­lingen stonden geen foto’s van de kinderen in de kamer. Het verdriet van de ouders om de kinderen die ze niet bij zich hadden, was er te groot voor. Maar wat deed het met de kinderen? Freek L. Bakker (zelf kind van zende­lingen, en ervarings­des­kundige) schreef een boekje onder de titel Het verdriet van de zending – de stem van de kinderen in Nederland.

vragen

Je zou kunnen zeggen dat kinderen van andere expats (diplo­maten, mensen die werken voor multi­na­ti­onals) eenzelfde verhaal hebben te vertellen. Voor de zendings­kin­deren kwam er echter vaak iets bij. De achter­grond van de noodzaak om gescheiden van hun ouders op te groeien, was het punt dat ouders vanuit een sterke roeping leefden: de Here roept om dit werk te doen en het gaat om de verbreiding van het goede nieuws! Ook bij de kinderen speelde het geloof een rol. Maar dat bracht ook wel weer eigen vragen met zich mee: vraagt God dit werkelijk van ouders?

Het resultaat is een best wel schok­kende verza­meling ervarings­ver­halen, waarbij aan het eind de vraag onder ogen wordt gezien: wie vroeg dat nu eigenlijk? Daarbij is de bespreking van onder andere de geschie­denis uit Genesis 22, het offer dat Abraham gevraagd wordt te brengen, wel een heel indrin­gende vraag. Deze vraag werd in dit kader ook letterlijk gesteld aan zendings­ge­noot­schappen: vraagt de Here dit offer van ouders en kinderen, of is dat een vraag van het bestuur van de zendingsorganisatie?

Het boek is uitge­geven door de Stichting Zendingserfgoed, als het eerste deel in een nieuwe reeks.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl