Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

hoe gaat het met de projecten?

Onderdak voor moeder en kind in Vatutine

Behalve bij ‘Vaders huis’ (zie ander artikel) zijn we sinds 2010 betrokken bij ‘House of Mercy’ in Vatutine. Dit centrum neemt op en begeleidt alleen­staande jonge vrouwen met hun baby’s naar opleiding, werk en zorg voor hun kinderen. Dit project is geloka­li­seerd in Vatutine, 100 km. ten zuiden van Kiev. Het team onder leiding van pastor Anatoliy Krivenko vangt hier jaarlijks 5 moeders en 10 - 15 kinderen op. Ook worden hier ouderen opgevangen die geen enkele zorg ontvingen. Dit centrum werd door de insta­biele situatie van de banken de laatste tijd van middelen voorzien vanuit Duitsland. Helaas kon de koerier door de oorlog niet reizen en raakte het centrum snel door haar voorraden heen. Er is nu een ander manier gevonden om geld voor voedsel en verzorging over te maken en sinds kort kan men weer boodschappen inkopen. Men moet wel ver rijden want de lokale super­markten zijn helaas al leeg door paniek en hamsteren.

In het centrum vangt men tijdelijk vluch­te­lingen op, die onderweg zijn naar het westen. De leiding van het centrum heeft besloten om niet te evacueren. Men zit in een luw deel van het land en er zijn geen militaire bases in de buurt. Laten we bidden om bescherming voor deze hele gemeenschap.

Opvang verslaafden het Anker, Zhytomyr 

Vanwege de staat van beleg in Oekraïne en de wetten die daarmee in werking zijn getreden en ook van toepassing zijn op Het Anker, kunnen ze de bewoners niet meer opvangen onder de bestaande behan­de­lingen en het versla­vings­pro­gramma. Het Anker ligt daarnaast in de omgeving van militaire objecten. Voor bijna alle bewoners is een plek gezocht bij hun familie of bekenden en vervolgens geëva­cueerd. Eén bewoner waarvoor helaas geen plaats is gevonden is achter­ge­bleven en zorgt voor het gebouw, terrein en het vee. Een zwarte dag, maar voordat er afscheid is genomen, is met elkaar gebeden en Psalm 27 gelezen, waaronder:

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Kwaad­wil­ligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij strui­kelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.

Irina (directeur), haar ouders, zus en drie kinderen zijn donder­dag­avond naar Polen vertrokken. In eerste instantie was dit niet de bedoeling, maar haar vader zou deze kinderen in veiligheid brengen en Irina en haar moeder vonden het na lang beraad en gebed te riskant om samen achter te blijven.

Afgelopen maandag zijn ze na ruim 3,5 dag gearri­veerd op hun plek van bestemming in Polen. Hun broer woont al een jaar of twee in Polen en daar zijn ze nu voorlopig. Haar andere zus Natasha (ook medewerker van Het Anker) is samen met haar man naar de Karpaten gevlucht, ten opzichte van Zjitomir is dat zuidwesten vlakbij de grens met Hongarije. Haar man komt de grens niet over vanwege de (nu nog vrijwillige) mobilisatie.

Zowel Irina en haar familie in Polen als haar zus in Oekraïne proberen nu samen met lokale mensen en organi­saties te helpen bij de opvang van vluch­te­lingen en al het werk dat dit met zich meebrengt. Verder wordt er gekeken hoe ze geld en andere hulpgoe­deren in Zhytomyr kunnen krijgen voor onder meer de (ex)bewoners en medewerkers van Het Anker en alle anderen die in de stad Zhytomyr hulp nodig hebben. De komende tijd zal dit worden geïnventariseerd.

Ze ervaren echt dat er voor hen gebeden wordt en dat ze kracht krijgen om dit vol te houden. Zo mogen we ons gebed blijven opzenden tot God.

Print Friendly, PDF & Email