Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

hoe kom je in contact met de echte armoede?

Harald Wilden­beest is voorzitter van de diaconie van de CGK Aalten. In het dagelijks leven werkt hij bij Pon Equipment waar hij actief is als verkoper van recyclingmachines. 

We hebben in onze gemeente 7 diakenen en we gaan elk jaar samen met de ouder­lingen in duo’s op huisbezoek. Door de coron­a­maat­re­gelen ligt dat bezoekwerk nagenoeg stil. In deze tijd functi­o­neren we als diaconie als een soort ‘zaken­ka­binet’. We regelen wat nodig is, commu­ni­ceren veel met de gemeen­te­leden en als er hulp nodig is dan gaan we op bezoek. We doen momenteel meer digitaal en maken gebruik van de Scipio-app. De opbrengst van de collecten blijft nagenoeg gelijk.

hulp bieden in coronatijd

We dachten in het begin van de corona­crisis dat er veel hulp nodig zou zijn. Die signalen waren er ook! Toch bleef, met name tijdens het eerste deel van de crisis, de daadwer­ke­lijke hulpvraag uit. Voor het diaconaal platform in Aalten handelde met name de lokale Protes­tantse Kerk proactief op die eventuele (finan­ciële) vragen. Zij hielden een speciale ‘corona­col­lecte’ en die bracht een behoor­lijke som geld op. We moeten nu consta­teren dat er niet of nauwe­lijks corona-gerela­teerde (finan­ciële) hulpvragen zijn. Het diaconaal platform waar wij als plaat­se­lijke CGK bij aange­sloten zijn, heeft besloten dit geld te besteden aan de gevolgen van de corona­crisis waar de overheid niet onder­steunt. Want mogelijk is dit in een latere periode wél hard nodig. De grote hulpvragen, die voorjaar 2020 werden verwacht, blijven vooralsnog uit. Ik denk dat dit verschijnsel stilte voor de storm is en vermoed dat we nog een rekening gepre­sen­teerd krijgen over deze periode. Hetzij sociaal-emoti­oneel, hetzij finan­cieel. Het is hopen en bidden dat het mee mag vallen. De centrale vraag blijft altijd – niet alleen vanwege corona – hoe kom je in contact met de échte armoede? Hoe doen andere kerken dat?

meedoenpact

Het diaconaal platform Aalten (DPA) is bedoeld om de nood die er is bij mensen over de verschil­lende kerkmuren te tillen. Om zo Gods liefde bij de mensen te brengen, ongeacht afkomst. Dat is nog niet zo eenvoudig blijkt uit de praktijk. Ik denk dat we eerder moeten signa­leren. Maar hoe doe je? Dat blijft de grote vraag.

We hebben hier een ‘meedoenpact’.  Onder andere via de website www.meedoenpactaalten.nl proberen we individuen en gezinnen als het ware te ‘traceren’ waar we onze hulp aan ‘kwijt’ kunnen. Ook proberen vrijwil­ligers met mensen in contact te komen door bijvoor­beeld mee te werken bij de Voedselbank. Als er dan hulp nodig is, kan men dat vervolgens verbinden aan de plaat­se­lijke diaconie of het DPA. Daarnaast staan we in verbinding met Schuld­hulp­maatje en zijn we betrokken bij activi­teiten van stichting Present. Zo zamelen we bijvoor­beeld op de bid- en dankdag voedsel in en collec­teren we voor de voedselbank.

er zijn als erom gevraagd wordt

Als diaconie zijn we actief onder vluch­te­lingen. We zijn op het moment betrokken bij een Iraans gezin dat met uitzetting is bedreigd. Ik zie daarin een voorbeeld van hoe we als gemeente helpen of dienen ‘als erom gevraagd wordt’. Als ik kijk naar de diaconie van Aalten dan is geld niet zo zeer het probleem. Finan­cieel zijn we als gemeente gezegend en regelen we wat nodig is aan onder­linge hulp.
Het in actie komen als er om gevraagd wordt, dat is op zich positief. Maar het maakt me ook onrustig. Hulpver­lening komt vaak pas in beeld als er sprake is geweest van een incident en er is schaamte waardoor proble­matiek niet of te laat in beeld komt. Want: ‘geen bericht goed bericht’ dat is helaas niet altijd waar…

Reageren? diaconaat@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email