Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

hoe nodig is coronahulp in Pakistan?

We zijn volop bezig met de corona­noodhulp. Het corona­virus heeft grote impact op de levens van miljoenen mensen. Voor de inwoners van landen met veel armoede en kwetsbare zorgstelsels is dit virus een regel­rechte ramp. Ook betekent een lockdown voor heel veel mensen: geen inkomsten en dus geen eten.

In veel kerken staat de collecte gepland of is deze al geweest. Een vraag die daarbij gesteld wordt is: wordt er niet veel hulp geboden door overheden en hulpver­le­nings­or­ga­ni­saties? En als dat gebeurt, waarom is hulp van ons kerken nodig? Een vraag waar we hier op ingaan aan de hand van de situatie in Pakistan.

onvoor­waar­delijk

Hulp van overheden en veel hulpver­le­nings­or­ga­ni­saties loopt via de lande­lijke of regionale overheden. Maar hier doet zich een probleem voor. Wij zijn in Nederland gewend dat minder­heden in ons land net zozeer meedelen in hulp en zorg, maar dat is in veel delen in de wereld totaal anders. Ook vinden wij het gewoon dat onze hulpver­lening onvoor­waar­delijk is. Zo doen we dat ook als diaconaat CGK. We geven deze noodhulp ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, geloof, handicap, leeftijd of geaardheid. Maar ook dit is in veel landen niet normaal.

Pakistan

In Pakistan worden minder­heden bijvoor­beeld fors gedis­cri­mi­neerd. Chris­tenen voelen zich als vreemden in eigen land. Het was voor hen het land van hun voorouders tot het midden van de vorige eeuw, toen Pakistan werd ‘gevormd’. Daarna ging de situatie erg achteruit.

Een Pakis­taans christen vertelde: ‘Minder­heden zijn niet veilig. Chris­tenen worden erg achter­ge­steld. Het lijkt erop dat mensen je maar zo mogen verwonden, maar je mag daar niet over klagen. En als je dat doet, dan word je beschouwd als een niet-loyale Pakistaan. En dat, terwijl Pakis­taanse chris­tenen zich loyale burgers voelen en zich voor het land inzetten. In dit land is er discri­mi­ne­rende wetgeving (zoals artikel 295c), waar de bekende christen Asia Bibi slacht­offer van werd. In de statis­tieken wordt ook niet de juiste populatie van chris­tenen getoond. Chris­tenen mogen niet uit dezelfde waterpomp drinken als de meerderheid van moslims, mogen niet hetzelfde toilet gebruiken en van dezelfde schaal eten, enz. Chris­tenen mogen in feite alleen minder­waardig werk doen en de overheid post adver­tenties voor bijvoor­beeld straat­vegers met daarin de opmerking ‘alleen voor niet-moslims’.

coronahulp

Bij coronahulp die via de Pakis­taanse overheid loopt, worden chris­tenen veelal vergeten. Dat is niet altijd bewust, maar omdat discri­mi­natie zo ‘normaal’ is, past dat in een patroon. Iemand uit Pakistan zei: ‘Niet alle Moslims en Moslim­or­ga­ni­saties negeren chris­tenen, maar de meeste wel. Een video op social media ging viral waarop een imam zei dat hij een niet-moslim had bekeerd zodat deze voedsel kon ontvangen.

Wij geven als diaconaat CGK hulp aan kerken en kerke­lijke organi­saties. Er zijn in dit land drie miljoen chris­tenen, maar op de totale bevolking van 193 miljoen is dit slechts 1,5%. We werken samen met de kerke­lijke organi­satie Youth Welfare Associ­ation Youngs­onAbad in de gelijk­namige stad. Kijk maar eens op de Facebook-pagina van deze organi­satie. Dit is een kerk die vergroeid is met deze stad, 150 kilometer ten oosten van Lahore. Met veel waardering noemen ze de naam van de grond­legger van deze stad en de kerk, zendeling Youngson uit Engeland. Op deze YouTube-video vertelt deze organi­satie iets over hun werk. Bekijk in deze YouTube-video een impressie van de burgemeester.

Deze organi­satie past evenwel hun werkwijze niet aan aan wat gebrui­kelijk is in dit land: de noodhulp wordt gegeven aan chris­tenen en niet-chris­tenen. De leiding­ge­vende citeert dan het woord van Jezus Christus in Lukas 6:31: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behan­delen. Daarbij zegt hij vanuit zijn ervaring in de Pakis­taanse situatie: deze liefde en dit onderwijs is alleen beschikbaar in de Bijbel. Dat raakt je dan wel enorm.

Dit soort verhalen inspi­reert ons om door te gaan met dit goede werk. Doet u mee? U kunt ook geven op de corona­noodhulp-pagina.

Ds. Erjan van der Linde

Print Friendly, PDF & Email