Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Home for Kurds

 

 

Vorig jaar konden deputaten diaconaat dankzij de steun uit onze kerken 10.000 euro overmaken naar het project Home for Kurds in Rotterdam. Benieuwd wat dat project inhoudt? Lees het  hier.

In oktober 2007 opende de stichting Home for Kurds de deuren van inloophuis 'Dilnawaiy' in Rotterdam. Dilnawaiy betekent 'troost'.  Koerden zijn van harte welkom op deze plek waar ze liefde, eenheid, vrede en genezing mogen ervaren van God en met elkaar. Het huis is het centrum vanwaaruit Koerden wereldwijd horen over Jezus. Gelovigen dichtbij en ver weg worden bemoedigd en onder­steund.

steeds nijpender
Neem bijvoor­beeld dit gezin uit Koerdistan.  Ze hadden hun huis en spullen verloren door de aardbeving. Met de winter voor de deur en de vader van het gezin zonder werk, werd de situatie steeds nijpender. Kort geleden hadden ze Jezus als hun Verlosser leren kennen. Zou Hij hen helpen nu ze in nood waren? Met elkaar baden ze om hulp. Die nacht zag de vader van het gezin Jezus in zijn droom. Jezus die Hem bemoe­digde en vertelde dat Hij hem zou helpen.

bemoe­diging
De volgende morgen werd er aan de deur geklopt en stond de leider van de geheime groep gelovigen voor de deur. 'Ik heb van onze Koerdische broeders en zusters uit Nederland geld ontvangen om voor jullie kleding, eten en olie te kopen,' zei hij.  Wat een enorme bemoe­diging voor dit gezin. God zag hen en voorzag in hun nood! Ondanks vervolging en ondanks hun moeilijke situatie zijn ze stand­vastig in hun geloof en proberen ze ook anderen te helpen.  

omhelzing
En dan het verhaal over een Koerdische man die via een vriend hoorde over het Koerdische inloophuis in Rotterdam. Een plek waar je welkom bent en waar mensen je willen helpen. 'Dat er daar Koerdische chris­tenen waren, kon ik niet geloven,' zegt de man. 'Eigenlijk wilde ik er ook niks mee te maken hebben, maar ik ging toch een keer mee om te kijken. Toen ik binnenkwam werd ik omhelst! De tweede keer dat ik kwam weer! Ze praatten over Jezus, daar had ik geen behoefte aan. Maar de liefde die ik hier voelde deed iets bijzonders in mijn hart. Mijn hart werd zacht en langzaam gingen mijn oren en hart open voor de woorden die hier vanuit de Bijbel werden gesproken. Ik wilde meer leren en uitein­delijk gaf ik mijn leven aan Jezus. Nu, zes jaar later vertel ik aan anderen over Jezus, wat Hij gedaan heeft in mijn leven en mijn twee beste vrienden zijn ook volge­lingen van Jezus geworden!’

Deze broeder zet nu zijn eigen huis dag en nacht open om mensen te ontvangen. Ondanks dat hij zelf maar net rond kan komen, geeft hij elke dag eten en een plek aan mensen die dat niet hebben. En het belang­rijkste: hij deelt het woord van God met hen.

 

Deputaten diaconaat hebben vertrouwen in het project en zijn van plan het ook de komende twee jaar finan­cieel te onder­steunen. Vanaf volgend jaar krijgt het een plek op de diaconale projec­ten­lijst.

Print Friendly, PDF & Email