Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

home is where the Lord sends us

Gert van den Bos (39) rondt in de komende maanden zijn missi­onair-diaconale werk in Capelle-Schol­levaar af. Hij begint na de zomer als voorganger/zorgcoördinator bij Assen Zoekt. 'Home is where the Lord sends us.'

Zes jaar heeft hij in Capelle gewerkt; indertijd werd hij aange­steld na zijn remigratie uit Afrika, waar hij vier jaar jonge­ren­werker was in Lesotho. In de afgelopen jaren heeft hij in Capelle verder gebouwd aan een ontwik­keling die al gaande was: ‘Relevant-actief-zijn’ in de wijk’, zoals hij het zelf samenvat. ‘We hebben gewerkt aan samenhang tussen alle activi­teiten. Daarbij hebben we ontdekt dat ‘disci­pel­schap’ een verbin­dende term is. We doen missi­onair-diaconaal werk, maar ik heb er graag aan bijdragen dat de scherpe scheiding tussen het missi­o­naire en diaconale is vervaagd. Uiteraard voor zover mogelijk, in de samen­werking met de burger­lijke gemeente, bijvoor­beeld in de Wijkwinkel. Gelukkig was er in Capelle niet zoveel sprake van religie­stress – zoals in Amsterdam of Rotterdam. Ik heb gemerkt dat ik het meest in m’n element ben op het snijvlak van kerk en maatschappij. Het was een leerzame tijd, ook voor mezelf.’

Pioniersplek in wording
Hij laat het werk met een gerust hart achter. In de afgelopen tijd is al gewerkt aan de voorbe­reiding van een missi­o­naire pioniersplek. ‘We zitten nog wel in de luisterfase, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de context. Het wordt geen initi­atief met bijeen­komsten als een ‘kerkdienst-light’, geen opgeleukte kopie van een gewone dienst.’

Afscheid nemen doet ook wel pijn. ‘Van de gemeente, de vrijwil­ligers. Maar het meest nog wel van de mensen in m’n eigen woonom­geving. Ik ben echt een ‘buurtmens’ geworden. De spontane contacten met de mensen om de hoek, met wie je het leven deelt. Die zal ik erg missen.’

Voorganger/zorgcoördinator
Nu dus een nieuw hoofdstuk: Assen Zoekt, een geloofs­ge­meen­schap die is ontstaan vanuit het missi­o­naire werk onder leiding Rudolf Setz, de initi­a­tief­nemer van Nederland Zoekt. Gert en Rudolf zijn beiden straks voorganger van de geloofs­ge­meen­schap van ca. 200 deelnemers. De gemeente, die binnenkort 10 jaar bestaat, is aange­sloten bij onze kerken. Het kenmer­kende van de gemeente is dat ze voor een groot deel bestaat uit voormalige zoekers. Voor een aantal leden is speci­fieke zorg nodig. Gert zal daarin een brug slaan tussen de welzijns- en zorgin­stel­lingen en de missi­onair-pastorale zorg binnen Assen Zoekt. Vandaar de toevoeging ‘zorgco­ör­di­nator’ in zijn nieuwe functie-omschrijving.

Nog een paar maanden zal Gert hand en spandiensten verlenen in Capelle, dan verhuist hij met zijn gezin naar het ‘noorden’. Zijn roots liggen in Delfzijl, zijn ouders zijn onlangs verhuisd naar Roden.

Gert: ‘Missi­o­naries never go home’ mailde ik laatst. Iemand antwoordde: 'Home is where the Lord sends us'. Dat vond ik een rake.’

Print Friendly, PDF & Email