Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

homeschooler gezocht

Lijkt het jou een uitdaging om:

  • te wonen en werken in Centraal Azië? (vanaf sept. 2020);
  • een nieuwe taal te leren;
  • les te geven aan twee Neder­landse kinderen (groep 3 en groep 6);
  • mee te draaien in een Engels team;
  • getuige te mogen zijn van de vaste hoop die in ons is;
  • en zo een jaar van je leven in te zetten voor (onder­steuning van) de zending?

Een gezin is vanaf januari 2019 door de CGK uitge­zonden naar Centraal-Azië. Met hun drie zonen wonen ze daar om getuigen te zijn. Het is een islami­tisch land waar veel verschil­lende etnici­teiten wonen. Zij wonen in een grote stad met ongeveer 1 miljoen inwoners. Het land is in verge­lijking met Nederland een heel stuk groter, maar qua inwoner­aantal lijkt het op Nederland. Het land is een voormalig Sovjetland en geen arm, maar ook geen rijk land. Een zogeheten tweede­we­reldland. Het heeft een echt landklimaat: koude winters en hete zomers.

Als je je geroepen voelt om dit werk te doen, word je door hun zendings­or­ga­ni­satie geholpen met het verkrijgen van een verblijfs­ver­gunning. Ook helpen zij met het vinden van woonruimte en loopt via hen ook de verdere solli­ci­ta­tie­pro­cedure.

Bij voorkeur heb je een PABO-diploma en zijn je Engelse spreek- en schrijf­vaar­dig­heden voldoende om jezelf te redden.

Een refor­ma­to­rische basis­school uit het midden van het land begeleidt het onder­wijs­proces. Men zorgt voor lesboeken en geeft verdere onder­steuning.

Omdat de familie volledig op giften leeft, zul jij ook je eigen achterban moeten activeren om dit werk in de zending te onder­steunen. Wel worden je vlieg­tickets vergoed.

Ben je geïnte­res­seerd? Mail dan naar jokebreeman@telfort.nl.

Print Friendly, PDF & Email