Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Hoor je mij wel?

Volgens de kinder­om­buds­vrouw heeft bijna een kwart van de kinderen en jongeren een ouder met een ziekte, verslaving of beperking. Deze kinderen en jongeren worden vaak over het hoofd gezien. De aandacht van de omgeving en hulpver­leners gaat uit naar de zieke of het kwetsbare gezinslid. We weten dat deze kinderen tekort­komen en hierdoor emoti­onele problemen of gedrags- en leerpro­blemen kunnen krijgen die soms tot in de volwas­senheid blijven. Problemen die met de juiste onder­steuning voorkomen kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze kinderen en jongeren. Ze zijn te vaak onzichtbaar en moeten zich extra inspannen om hun plek in de samen­leving te verwerven. De steun van hun omgeving is hierbij hard nodig.

In de tijdlijn die de kinder­om­buds­vrouw heeft gemaakt, geven een aantal kinderen/jongeren zelf aan wat ze nodig hebben en geef de kinder­om­buds­vrouw een aantal aanvul­lende adviezen:

 

Print Friendly, PDF & Email