Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

House of Hope, creatief in crisistijd

Hoe gaat een diaconaal project in het land om met de huidige corona­crisis? We vroegen het Cor Hubach van House of Hope. Hij vertelt over uitda­gingen, gevaren en kansen.

vinden, verbinden, versterken en vieren
ook in tijden van crisis.

House of Hope brengt op drie verschil­lende locaties in Rotterdam leven in de wijk door samen met wijkbe­woners activi­teiten te organi­seren. Tieners, mannen, meiden, moeders … Iedereen mag meedoen op een manier die bij hem of haar past. Waar nodig wordt profes­si­onele hulp ingeschakeld om wijkbe­woners te versterken. Dat samen optrekken zorgt voor verbinding.

Een van de vaste activi­teiten van House of Hope is het inloopspreekuur. ‘Vanwege het corona­virus is de inloop op alle locaties gesloten en ook alle groeps­ac­ti­vi­teiten zijn gecanceld. We blijven wel beschikbaar voor hulp en zijn meer actief in de wijk zelf. Hulpver­le­nings­ge­sprekken doen we zoveel mogelijk telefo­nisch, maar mensen lopen ook nog langs voor urgente vragen.’

De medewerkers van House of Hope zien de eenzaamheid en angst in de wijk snel toenemen. ‘We houden zoveel mogelijk contact met kwetsbare wijkbe­woners. Veelal telefo­nisch, maar waar nodig gaan we nog wel op bezoek. Ter bemoe­diging van wijkbe­woners en vrijwil­ligers verspreiden we regel­matig een vlogje’, zegt Cor.

kinderen

Nu de scholen gesloten zijn, brengen kinderen veel meer tijd door in huis. Voor sommigen heeft deze periode iets weg van een lange vakantie, maar in sociaal zwakke gezinnen kan door stress en insta­bi­liteit de thuis­si­tuatie minder veilig zijn. Zij missen de veiligheid van de klas en de oplet­tendheid van de leerkracht. Cor: ‘We laten enkele kinderen bij House of Hope komen voor huiswerk­be­ge­leiding. Soms hebben ouders teveel stress om het thuis lesgeven er nog bij te kunnen hebben. Sommigen kunnen de situatie echt niet aan. Daar maken we ons zorgen over.’ Voor de kinderen in de wijk stelt House of Hope elke week een kinder­pakket samen met leuke ideeën om kinderen deze dagen bezig te houden.

voedselpakketten

Cor: ‘We zien de vraag naar noodhulp en voedsel­pak­ketten sterk toenemen. Momenteel zijn we intensief betrokken bij een grote uitdeel­actie van Unilever die 20.000 kwetsbare gezinnen in Rotterdam Zuid wil helpen met o.a. hygië­ne­mid­delen en voedsel­pro­ducten. Deze pakketten zullen naar verwachting eenzijdig van samen­stelling zijn, dus waar nodig kijken we of House of Hope dit kan aanvullen. We hebben ook een maaltij­denservice opgezet. Twee keer per week wordt er voor een grote groep wijkbe­woners gekookt. Die maaltijden worden bij hen thuis­be­zorgd.’

God is in control!

Onlangs zijn vanuit alle drie de locaties van House of Hope flyers verspreid, waarbij ook geeste­lijke hulp wordt aange­boden. Daar komt al heel wat respons op. Binnenkort hopen we Pasen te vieren. House of Hope wil wijkbe­woners dan een creatieve paasgroet bezorgen met bloemen en wat lekkers. Het team van House of Hope begint elke dag om 9.00 uur met gebed. Ook de collega’s die thuis­werken haken daarbij aan.

We leven in onzekere tijden’, besluit Cor Hubach. ‘Maar één ding is zeker: God is in control!’

___________________

bron: Cor Hubach, House of Hope Rotterdam

contact: Diensten­bureau CGK via het e-mailadres in coronatijd: verbinding@cgk.nl.

Hulp nodig of hulp bieden? Check lande­lijke en lokale acties #nietalleen via www.cgk.nl/nietalleen

Print Friendly, PDF & Email