Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

hulp aan Syrië

De econo­mische situatie in Syrië en Libanon is enorm slecht. De oorzaak is bekend. Syrië wordt al jaren geteisterd door een alles vernie­ti­gende oorlog. Hierdoor zijn 30% van de Syriërs naar het buitenland gevlucht en wie bleven hebben veelal te maken met extreme armoede. Libanon wordt  al jarenlang verscheurd door interne twisten. In augustus 2020 vond er een enorme explosie plaats in de haven van Beiroet. Ook heeft het land te lijden van de oorlog in Syrië. Deputaten diaconaat besloten eind vorig jaar om in de winter­maanden € 20.000 steun te geven aan de bevolking  van beide landen via stichting Ismael.

bewogenheid

Stichting Ismaël gelooft in een boodschap van hoop, leven en vernieuwing voor de Arabische wereld en de bevolking in het Midden-Oosten. De stichting werkt via de lokale kerken, in het bijzonder in Damascus. De kerken hebben chris­te­lijke bewogenheid en naasten­liefde om in deze onthut­sende situatie hun diaconale taken uit te voeren. We werken in het bijzonder via een Baptisten gemeente en een Presby­te­ri­aanse gemeente in Damascus.

primaire levensbehoefte

In Syrië is er een enorme schaarste aan primaire levens­be­hoeften. De prijs­stij­gingen waren afgelopen jaren enorm. Iemand met een modaal inkomen leeft ruim onder de armoe­de­grens. Met onze steun geven we finan­ciële mogelijk­heden aan de kerk om levens­mid­delen aan te schaffen en uit te delen aan mensen in de wijk (ongeacht afkomst of religie).

Hieronder twee personen die genoten van onze hulp.

Yusuf

Een 28-jarige man werd tijdens de oorlog geraakt door een granaat­scherf. Deze granaat­scherf ging door zijn wang en raakte zijn nek. Als gevolg hiervan is hij vanaf zijn nek verlamd en ligt hij al 6 jaar in bed in het huis van zijn moeder. Een goede behan­deling is niet mogelijk en bovendien niet betaalbaar. Ze zijn erg dankbaar voor de hulp die ze krijgen van dit winter­project. Maar vergeet niet de oprechte aandacht die ze middels dit project krijgen; iemand die met hen bidt. Dat biedt hen houvast in deze moeilijke omstandigheden.

diabetes

In het bijna volledig verwoeste Oost-Aleppo hielpen we een oude man die met zijn vrouw in een eenvoudige boven­woning woont. Deze man heeft diabetes, maar er is geen geld voor de juiste medicijnen. Door het ontbreken van elektri­citeit (max. 2 uur per dag) en vooral de verwarming verkeert dit echtpaar in een uitzichtloze situatie. Om nog wat inkomen te vergaren, moet de vrouw buitenshuis werken, terwijl de man niet alleen kan worden gelaten. Dit echtpaar werd bemoedigd en voorzien van een hoeveelheid dagelijkse benodigd­heden. Alleen al het feit dat iemand hen komt bezoeken en met hen bidt, is voor hen van onschatbare waarde.

Honge­rigen voeden en zieken bezoeken. Werken van barmhar­tigheid. We mogen bijdragen aan deze barmhar­tigheid met jullie gaven. Dank daarvoor!

Ds. Erjan van der Linde, met input van Jan Vreeken van stichting Ismael.

Print Friendly, PDF & Email