Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
noodhulp - moeder met ondervoede baby

hulp in Hoorn van Afrika

Er is al in 2 jaar en op sommige gebieden in geen 3 jaar regen gevallen in Ethiopië, Somalië en Eritrea. Dat betekent geen oogsten van het land en geen voedsel voor mens en dier. De crisis in deze landen wordt verergerd door de hoge brand­stof­prijzen en de politieke onrust. In het noorden van Ethiopië is het onveilig voor hulpver­leners en dat maakt het gebied bijna ontoegankelijk.

Kwetsbare mensen op het platteland van Ethiopië worden de laatste maanden extra hard getroffen door een cocktail van ellende. Het graan zit vast in Oekraïne. Brandstof voor het oppompen en vervoeren van drink­water is onbetaalbaar geworden. En allerlei groepen en landen strijden met elkaar.

Joël Voordewind  van ZOA was in de Hoorn van Afrika: “Ik sprak een veeboer die mij zijn laatste koe liet zien. Die was net gestorven.” Hij vertelde dat hij een paar jaar geleden nog 10 koeien had. Daarmee kon hij zichzelf goed in zijn levens­on­derhoud voorzien. Nu heeft hij er geen meer.

In klinieken op het platteland van Ethiopië worden kinderen behandeld vanwege onder­voeding. Maar de middelen zijn beperkt. Veel kinderen overlijden in de thuis­si­tuatie. Mannen trekken weg naar de stad om daar geld te verdienen omdat de oogsten mislukken en het vee sterft. Gemeen­schappen vallen uit elkaar.

Waar is behoefte aan?

Er is behoefte aan politieke rust waardoor hulpver­lening op gang kan komen. Het is schrijnend om te zien hoe leiders alleen aan zichzelf denken en niet aan de kwetsbare landge­noten. Laten we bidden tot God om een veran­dering in deze situatie, om een klimaat waar hulp geboden kan worden.

Op kleine schaal is hulpver­lening mogelijk. Dank voor alle collectes voor dit doel. Laten we hopen dit de blokkades spoedig opgeheven worden.

Uw steun

Bid mee voor de getrof­fenen en hulpver­leners. Giften kunnen overge­maakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Hoorn van Afrika of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project op het rekening­nummer van uw diaconie.

Print Friendly, PDF & Email