Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Andreas met citaat: Mijn leven is heel erg veranderd. Dat is een wonder van God.

ik heb weer doelen in mijn leven

Tot mijn 17e leidde ik een normaal leven. Ik haalde goede resul­taten op school en studeerde in Kiev op de Republican Higher College van de Olympic Reserve. Ik reisde door zo ongeveer heel Europa en won vele inter­na­ti­onale voetbal­toer­nooien. Toen ik 17 was, kwam mijn wereld plotseling op zijn kop te staan. Mijn vader overleed. Ik had niets om dit verlies te compen­seren. Ik had niemand meer, mijn vader was alles voor me. Ik begon naar iets te zoeken dat mijn plotse­linge leegheid kon vullen en natuurlijk vond ik dat. Het begon met Tramadol toen ik 18 was, later gebruikte ik heroïne. Nu ben ik 36 en 18 verslaafde jaren jaren van mist, duisternis en nacht­merries verder.

al 1 jaar en 3 maanden clean

Ik kwam onver­wachts terecht in rehabi­li­ta­tie­centrum Het Anker. Eerlijk gezegd heb ik lang van mezelf gedacht dat ik niet genoeg was, maar door het proces van rehabi­li­tatie en resoci­a­li­satie gebeurde er iets met me. Ik weet zeker dat het God was Die mij hielp. Voor de behan­deling kon ik niet langer dan 2 weken clean blijven. Nu is het gelukt om al 1 jaar en 3 maanden clean te blijven! Dat is bijna niet voor te stellen.

Mijn leven is heel erg veranderd. Ik heb weer doelen in mijn leven en ik heb geleerd hoe ik die doelen kan bereiken. Na 10 jaar heb ik nu weer contact met mijn moeder en broer. Het voelt gek en ongewoon dat er mensen om me heen zijn die altijd voor me klaar staan om te helpen. Dat is een wonder van God.

God verandert het leven

Zonder de hulp van de medewerkers van Het Anker zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Met hun voorbeeld, vrien­de­lijke woorden, wijze adviezen op het juiste moment en begeleiding hebben zij me gesterkt in de juistheid van mijn beslissing: mijn leven veran­deren. God verandert het leven, maar Hij doet dat door mensen heen.

de toekomst

Ik zal geen uitvinder van de fiets worden. Ik zie mijn toekomst in het helpen van verslaafden om uit hun nacht­merrie te stappen. God heeft mij geestelijk doen ontwaken en ik ben heb de verschil­lende fasen van de rehabi­li­tatie doorgegaan. Ik moet mijn ervaringen doorgeven aan andere verslaafden. Het is voor een verslaafde namelijk veel makke­lijker om adviezen aan te nemen van iemand die hetzelfde heeft meege­maakt. Mijn toekomst is dus het dienen van verslaafden. Prijs God voor de boven­na­tuur­lijke wonderen in mijn leven!

steun Het Anker

Wij willen de kliniek Het Anker dit jaar steunen met 5.000 euro. Help je mee om dit bedrag bijelkaar te krijgen?

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl