Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

schijnwerpers op: familie Olweny-den Hartog

Eind november verstuurden Willianne en Elijah een bijzondere nieuws­brief, met eigenlijk maar één onderwerp: de geboorte van hun tweede kindje. Een dochter die de mooie namen Liora Helena draagt. Liora (haar roepnaam) betekent God's gift of light (Gods geschenk van het leven).

Elke zendings­nieuws geven we in deze rubriek aandacht aan een missi­onair diaconaal werker. Deze keer zijn dat er zelfs twee: Willianne en Elijah Olweny.

Elijah en Willianne hebben het verlangen om zich in te zetten voor hun broeders en zusters in nood. Dit doen zij door met Christ's Hope Kenya mee te vechten tegen aids, mensen hoop te brengen en kinderen een toekomst. Zij geven niet alleen praktische hulp, maar ook geeste­lijke onder­steuning. Dit alles vanuit Gods opdracht: voor zover u dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt u dat voor Mij gedaan.

Beiden zijn betrokken bij mooie projecten in Kenia, bedoeld om de nood van mensen (jong en oud) die te maken hebben met hiv en aids te lenigen.

Elijah is werkzaam voor de OVC. OVC staat voor Orphans and Vulne­rable Children, wees- en kwetsbare kinderen. Zij zijn opgenomen in het sponsor­pro­gramma van Christ’s Hope, de lokale kerk van waaruit Elijah en Willianne werken. De kinderen komen meerdere keren in de week naar het Carepoint. Christ’s Hope Inter­na­tional biedt strate­gische hulp en zorg met aandacht voor fysieke, educa­tieve en geeste­lijke behoeften van diegenen die de Heere Jezus de ‘kleinsten’ noemt. Christ’s Hope biedt de hoop van Christus aan kinderen. Voor veel van de kinderen in een Ministry CarePoint betekent dit het verschil tussen:

  • hun hele leven analfabeet blijven of leren lezen en schrijven;
  • regel­matig een maaltijd krijgen of met een lege maag naar bed gaan;
  • gestig­ma­ti­seerd worden als arm straatkind of vrienden hebben en zich gewaar­deerd voelen;
  • een hiv-besmetting oplopen of ‘nee’ kunnen zeggen tegen sex voor het huwelijk;
  • leven in hopeloosheid en zonde of levens­ver­an­de­rende hoop vinden bij Jezus en zijn volgeling worden in een gezonde gemeen­schap van gelovigen.

In de Carepoints ontvangen zij een voedzame maaltijd, krijgen ze Bijbels onderwijs, huiswerk­be­ge­leiding, liefde en aandacht, sociale en hygië­nische lessen en seksuele voorlichting, gebaseerd op Bijbelse principes. Voor al deze kinderen wordt het schoolgeld betaald en ze krijgen een school­uniform en schoenen.

Deze Carepoints zijn het steun­netwerk dat kinderen de kans biedt op scholing en een veilige plaats. Door de steun vanuit de Ministry CarePoints wordt voorkomen dat kinderen in weeshuizen moeten opgroeien.

Het mooie is dat ze op die manier meer kans maken op een baan in de toekomst en zo uit de armoede kunnen komen. In een Carepoint zijn maximaal vijftig kinderen opgenomen. In Kisumu heeft Christ’s Hope inmiddels vijf Carepoints.

Willianne werkt bij Care and Compassion. Dagelijks gaat zij op pad met een Keniaanse collega om mensen in de sloppen­wijken te bezoeken die verzwakt zijn door aids/hiv. Willianne is verpleeg­kundige en kan op die manier haar kennis overdragen. De Keniaanse collega’s hebben vaak ook enige kennis van ziekten en onder­voeding. Ook zorgen zij voor de vertaling, omdat veel mensen geen Engels spreken in de sloppen­wijken.

Mensen verkeren in bijzonder armoedige situaties, hebben geen mogelijkheid om te voorzien in eventuele zieken­huis­kosten of medicatie en zijn in veel gevallen ernstig ondervoed. In samen­werking met Christ’s Hope geeft zij door het bezoeken van zieke en zwakke mensen, medische voorlichting en hulp en zorgt ze voor medicatie en geeste­lijke onder­steuning door middel van Bijbel­lezen en bidden. Ook krijgen de mensen een voedsel­pakket. Het belang­rijkste is een relatie aangaan op basis van naasten­liefde en interesse, niet alleen in de persoon maar ook in de eeuwigheid van de ziel.

Meer info vindt u op de website www.lighttoshine.nl

Print Friendly, PDF & Email