Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

informatie over de situatie in Limburg

Nu het waterpeil van de rivieren in Limburg gezakt is, wordt de schade steeds duide­lijker. Wegen, huizen en (boeren)bedrijven hebben grote schade opgelopen. De impact op de mensen is groot: de spanning van het wassende water, de evacuatie, persoon­lijke bezit­tingen die verloren zijn gegaan en honderden gezinnen die voorlopig niet terug kunnen naar hun huis. En dan alle schade …

helpen
De kleine CGK Bunde/Meerssen (vlakbij Maastricht) wil in de naam van Christus getrof­fenen helpen met pakketten met levens­mid­delen en een harte­lijke groet als hart onder de riem, finan­ciële onder­steuning via lokale initi­a­tieven voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken en pastorale en diaconale zorg waar dat nodig is.

Indien u of uw gemeente hieraan wil bijdragen kan dat door het overmaken van een gift op het banknummer van de kerk: NL37 INGB 0006 5717 83 tnv Chr. Gemeente Bunde Meerssen. Onder vermelding van: noodhulp Limburg.

gebed
Uw gebed wordt gevraagd voor alle getrof­fenen, de gemeente Bunde/Meerssen en alle hulpver­leners die in het rampgebied werkzaam zijn.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl