Op D.V. 12, 15 en 20 maart verzorgen wij een intro­duc­tie­avond voor kerken­raden die overwegen om deel te nemen aan het missi­onair leertraject. In 2018 hebben wij plaats voor 5 gemeen­te­teams.

In veel gemeenten zien wij een groeiend verlangen om ‘handen en voeten te geven’ aan de diepe overtuiging dat God roept om missi­onair te zijn. Maar hoe geef je hier prioriteit aan? En in welke vorm? Aanvan­kelijk enthou­siasme kan plaats­maken voor verle­genheid.

Missi­onair leertraject
Deputaten evange­li­satie verzorgen daarom een tweejarig missi­onair leertraject onder de naam ‘Zzzout’. Een traject van toerusting en coaching. Hierin worden teams uit gemeenten langere tijd begeleid om praktisch wegen te vinden om Christus’ missi­o­naire roeping (verder) gestalte te geven in hun omgeving.

Dit leertraject kan niet plaats­vinden zonder instemming en leiding van de kerken­raden. Daarom nodigen we hen van harte uit voor een eerste infor­ma­tie­avond. Op deze avond geven wij meer infor­matie over het leertraject en reiken we handvatten aan om als kerkenraad een missi­o­naire visie te ontwik­kelen, zodat de gemeen­te­teams ruimte en steun krijgen om missi­o­naire initi­a­tieven te ontplooien.

Aanmelden voor infor­ma­tie­avond
Overweegt u een gemeen­teteam te laten deelnemen aan het traject, dan bent u van harte welkom op een intro­duc­tie­avond voor kerken­raden, D.V. 12, 15 of 18 maart - graag zoveel mogelijk met de voltallige raad. De avond begint om 19.45 uur op het Diensten­bureau in Veenendaal.

Graag horen we of u ingaat op deze uitno­diging, en met hoeveel kerken­raads­leden. Wilt u dit uiterlijk 1 maart laten weten aan Ruth Brouwer, onze teamon­der­steuner evange­li­satie? r.brouwer@cgk.nl of 0318 - 58 23 64.

Wij hopen veel kerken­raden te ontmoeten!

Benieuwd naar het missi­onair leertraject? Kijk op: www.cgk.nl/zzzout-2018-2020/