Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

inspi­ratie voor Kerkproe­verij 2018

Op vrijdag 6 april is er een inspi­ra­tiedag voor kerken­raden en enthou­siaste leden van de kerken ter voorbe­reiding op de lande­lijke Kerkproe­verij 2018. De dag vindt plaats bij de KRO-NCRV in Hilversum.

Presen­tatie van de inspi­ra­tiedag ligt in handen van Leo Fijen. Sprekers tijdens deze dag zijn bisschop Gerard de Korte (Rooms-Katho­lieke Kerk), scriba René de Reuver (Protes­tantse Kerk) en prof.dr. Stefan Paas, hoogleraar missi­o­logie aan de VU. Paas is gevraagd om een verdie­pende inleiding te geven rond nieuw­komers in de kerkdienst. Is er zoiets als een theologie van de uitno­diging? Ook praktische kanten komen aan bod: hoe nodigen we uit en wie? Welke moeiten en bezwaren zijn er?

Vervolgens worden bisschop Gerard de Korte en dominee René de Reuver geïnter­viewd over een kerke­lijke cultuur van uitno­digen. Zij geven hun visie vanuit de twee grootste Neder­landse kerkge­noot­schappen die meedoen aan Kerkproe­verij.

Tijdens het middag­pro­gramma is er ruimte voor verdieping en de toepassing van de kennis in verschil­lende workshops. Zo worden er twee best practices gedeeld over hoe je Kerkproe­verij succesvol kunt opzetten. Ook geeft de IZB een workshop over de rol van gebed. Alpha legt het belang van nazorg uit in de workshop 'Maar wat als Kerkproe­verij smaakt naar meer?' Daarnaast is effec­tieve commu­ni­catie in het voor- en natraject essen­tieel. 'De Zalige Zalm', speci­alist in geloof­s­com­mu­ni­catie, vertelt daar alles over.

Meld u hier aan: aanmelden voor inspi­ra­tiedag 6 april 2018.

Meer infor­matie op www.cgk.nl/kerkproeverij

Kerkproe­verij 2018 is op zondag 16 september 2018, de CGK onder­steunen dit initi­atief van harte.
Kerkproe­verij werd in 2017 voor het eerst georga­ni­seerd in Nederland en is gebaseerd op de Engelse Back to Church Sunday.

Print Friendly, PDF & Email