Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

inspiratiedag ‘Lente in de kerk’ omgezet in online event

De inspi­ra­tiedag ‘Lente in de kerk’ - die wegens corona verplaatst werd - wordt vanaf 26 september geheel online aange­boden. ‘Het is jammer dat we niet met velen bij elkaar kunnen komen,’ vertelt William den Boer namens de organi­satie, ‘maar het nieuwe online­pro­gramma biedt uitein­delijk nog veel meer mensen de gelegenheid om de lente in de kerk te proeven. Juist nu, in de corona­crisis, voelen we de urgentie om signalen van hoop met elkaar te delen.’

Het project ‘Lente in de kerk’ is ontstaan naar aanleiding van het gelijk­namige nieuwe boek van ds. René van Loon, dat in maart dit jaar veel media-aandacht kreeg en al snel een tweede druk beleefde. Hierin geeft de Rotter­damse predikant een impressie van tekenen van hoop en nieuw leven in een tijd van secula­ri­satie. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken en zag ‘bloesem in oude geves­tigde kerken, bloei in talloze inter­na­ti­onale gemeen­schappen en groei van nieuwe kerkplanten’.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn impressie maar het topje van de ijsberg is’, schrijft Van Loon. ‘Wat bij het grote publiek in het oog springt, is de herfst in de kerk, of zelfs de winter. Maar ongemerkt breekt op tal van plekken de lente door. En die mogen we niet missen, want dan zouden we geen recht doen aan de Heilige Geest.’

uitzending op 26 september

Zater­dag­avond 26 september om 19.30 uur start de inter­ac­tieve uitzending Lente in de kerk vanuit het EO-gebouw in Hilversum. Presen­tator is Marleen Stelling. Zij gaat onder meer in gesprek met René van Loon, Petra de Jong-Heins en Pastor Onaolapo Smith Asubiaro over Lente in oude, nieuwe en migran­ten­kerken en toont enkele Lente­mo­menten uit recente uitzen­dingen van het tv-programma Zie je zondag! Evangelist Samer Younan en Osama al Tamimi geven een getui­genis van Gods werk onder en door vluch­te­lingen. Jurjen ten Brinke zal het thema vanuit de Bijbel benaderen. De uitzending zal worden afgesloten met een gebed om meer lente in de kerk. Tussendoor zijn er liveop­tredens van The Psalm Project en de band Abundant Grace Worship o.l.v. Delbert Bernabela. Tijdens de uitzending kunnen kijkers hun vragen, twijfels en ideeën over het thema online kwijt. De sprekers zullen hierop reageren.

18 webinars van 28 september t/m 26 november

De uitzending vormt de opmaat voor een reeks van 18 online seminars, inspi­rerend om zelf in eigen omgeving aan de slag te gaan. Via korte video’s en tijdens de webinars delen zo’n twintig betrokken chris­tenen hun visies en verlangens, maar vooral realis­tische verhalen uit de praktijk van kerkzijn anno 2020 in Nederland. Iedere week verschijnen 2 webinars. De sprekers gaan in op vragen als: ‘Wat is de roeping van kerken en chris­tenen in deze tijd? Waar liggen kansen en mogelijk­heden? Hoe zou de lente kunnen ontluiken?’

Meer infor­matie op www.cgk.nl/lenteindekerk.

Voorbeelden van lente in de CGK:

  • Alblas­serdam op 26/9/20 gaat De Pion van start
  • Dokkum bereik van filmpjes is (veel) groter dan eigen gemeente

- - -

over René van Loon en zijn boek

René van Loon (1966) is predikant van de Protes­tantse wijkge­meente ‘De Samaritaan’ in Rotterdam. Van 1999 tot 2013 werkte hij als missi­onair werker van de IZB en als wijkpre­dikant in Capelle-Schol­levaar. Uit die periode dateert zijn boek Kerk voor de buurt. In de jaren negentig ontwik­kelde hij in samen­werking met de IZB de Oriën­ta­tie­cursus Chris­telijk geloof, die na een herziening in 2012 opnieuw op de markt kwam.

Lente in de kerk is een uitgave van KokBoe­ken­centrum, Utrecht. De organi­satie van de livestream is in handen van Weetwatjegelooft.nl, de IZB en de EO. Partners zijn onder andere deputaten evange­li­satie CGK, TEAR, Theolo­gische Univer­siteit Kampen, Perma­nente Educatie Predi­kanten, het Centrum voor parochie­spi­ri­tu­a­liteit, Praktijk­centrum, 24/7 Prayer.nl, Kerk2030, Evangelie&Moslims, SKIN en NewWine.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl