Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

interim-bestuurder LCJ

De Raad van Toezicht van het LCJ heeft zater­dag­morgen 31 augustus met de medewerkers van de organi­satie gesproken. Gedeeld is, dat er bij de directeur/bestuurder helaas sprake is geweest van grens­over­schrijdend gedrag op het gebied van seksu­a­liteit in commu­ni­catie met jongeren via social media. Gezien de door het LCJ voorge­stane waarden en normen ten aanzien van dit thema is hetgeen ter zake is gecon­sta­teerd voor de RvT volstrekt onaccep­tabel. De RvT bevestigt de opgelegde maatregel van schorsing en zal in alle zorgvul­digheid de procedure met betrekking tot het vervolg doorlopen.

 

Om het werk van het LCJ doorgang te kunnen laten vinden en conti­nu­ïteit te waarborgen heeft de Raad van Toezicht een interim­be­stuurder benoemd in de persoon van de heer B. Kalkman te Sliedrecht. Hij is al eerder bestuurlijk bij het werk van het LCJ betrokken geweest. Hij zal samen met de opera­ti­oneel directeur, de heer W. Kok, zorgdragen voor de conti­nu­ïteit van het werk van het LCJ en de samen­wer­kings­ver­banden binnen de gerefor­meerde gezindte.

Print Friendly, PDF & Email