Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

inzegening Johan van der Klooster

 ‘Wat is het goed om eensgezind te leven, om liefde te ontvangen en te geven, als broers en zussen bij elkaar.’ Zo werd er 17 november in de Ontmoe­tingskerk gezongen uit de Nieuwe Psalm­be­rijming. In een volle kerk werd de start van ‘Familiehuis Schol­levaar’ gevierd en werd Johan van der Klooster als missi­onair werker ingezegend.

Familiehuis Schol­levaar is de naam van het pionier­s­project dat vanuit de Ontmoe­tingskerk van start is gegaan. Een project dat haar oorsprong vindt in jarenlang missi­onair werk. Sinds de bouw van de kerk zijn de Hervormde Wijkge­meente Schol­levaar en de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk van Rotterdam-Oost/­Ca­pelle aan den IJssel samen opgetrokken om van Christus te getuigen in en om het kerkgebouw. Dit kwam tot uiting in het organi­seren van onder andere kinder­clubs, maaltijd­pro­jecten en het opzetten van een wijkwinkel. Ruim een jaar geleden spraken beide kerken uit een stap verder te willen gaan. Er werd besloten een pioniersplek te starten in Schol­levaar-Oost. Dat deel van de wijk is ‘ver’ van de kerk. Zo ervaren veel mensen in dat deel van de wijk het in ieder geval. En tegelij­kertijd is er al veel contact met mensen daar. Hoe mooi zou het zijn om samen met hen te gaan zoeken naar een nieuwe vorm van geloofs­ge­meen­schap? Een gemeen­schap die letterlijk en figuurlijk dichter bij hen komt?

Een team van negen gemeen­te­leden is onder leiding van Johan en de IZB het pionier­straject in gegaan. Ze zijn gaan ‘luisteren’. Naar de omgeving, naar de kerk, naar elkaar en vooral naar God. Wat heeft Hij tot ons te zeggen in dat deel van de wijk?

Het team ontdekte (opnieuw) dat alles wat je doet, genade van God is. Samen optrekken in dit pionier­s­project, betekent al dat er een ‘geloofs­ge­meen­schap’ ontstaat. Het team kreeg het verlangen om deze ontdekking te delen met anderen. Mensen van jong tot oud, niet specifiek één leeftijds­groep, maar ‘gewoon’ gezinnen. Een gezin met of zonder kinderen. Alleen­staand of samen. Voor iedereen is plek in ‘Familiehuis Schol­levaar’.

Samen’ is een sleutel­woord voor het team. Geen activi­teiten organi­seren voor anderen, maar mét elkaar. En zo werd al snel duidelijk dat samen eten een belang­rijke plek moest krijgen. Elke eerste zondag­middag van de maand wordt er een maaltijd in Familiehuis Schol­levaar gehouden. En is de ‘familie’ op één of andere manier bezig met een bijbel­verhaal. Bijvoor­beeld ervaren hoe het is om een ander te vertrouwen door je geblind­doekt te laten leiden door een ruimte.

Nu Familiehuis Schol­levaar officieel gestart is, hoopt de kerk dat de gemeen­schap, de familie, groeit. In de dienst van 17 november was het goed om juist daarom stil te staan bij de bron van alles: de Here God. Hij roept Zijn kerk, Zijn familie, bij elkaar. En op deze Vader mag het team, maar ook de moeder­ge­meente blind vertrouwen.  

Meer weten over Familiehuis Schol­levaar?

Stuur een mail naar: familiehuisschollevaar@gmail.com of kijk op www.facebook.com/Familiehuis-Schollevaar

Print Friendly, PDF & Email