Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

je bent niet alleen - luistergroepen

Veel inwoners van Amsterdam Noord ervaren eenzaamheid in hun leven. Zij worstelen met allerlei problemen en hebben weinig sociale contacten. Voor deze mensen organi­seert de multi­cul­turele kerk Hoop voor Noord laagdrem­pelige bijeen­komsten, waar buurt­ge­noten elkaar kunnen ontmoeten. In deze zogenoemde luister­groepen ontstaat een gevoel van herkenning en erkenning. Het is fijn om te merken dat je niet alleen bent.

Veel mensen ervaren eenzaamheid en teleur­stelling in sociale relaties. Hoop voor Noord brengt buurt­ge­noten bij elkaar in een ‘Luister­groep’ om dagelijkse ervaringen met elkaar te delen, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Zie ook cgk.nl/NED126

Er zijn veel mensen die over dingen strui­kelen waar ze geen raad mee weten. Ze houden die vaak voor zichzelf. Het kan een opluchting zijn om te horen dat een ander met dezelfde problemen worstelt. In een luister­groep wordt zonder vooroordeel geluisterd  en je kunt van anderen horen hoe zij dingen hebben aangepakt. Tijdens zo’n bijeen­komst doen we voor de afwis­seling ook wel eens iets anders dan praten en luisteren naar elkaar. We luisteren bijvoor­beeld naar muziek, doen een spelletje of lezen een gedicht voor. Deelnemers ervaren dat ze meer vertrouwen krijgen in mense­lijke relaties, dat ze een netwerk opbouwen en meer parti­ci­peren in de samen­leving. Men hoopt dat zij door persoonlijk herstel ook met de diepere levens­vragen aan de slag gaan en zo hun weg naar God en de kerk (terug)vinden.

Print Friendly, PDF & Email