De landelijke actie van het LCJ, ‘Van zien naar omzien’ is afgerond. Het LCJ is in 2022 een landelijke actie gestart samen met Kom over en help (KOEH). De actieslogan was: ‘van zien naar omzien’. De organisaties zijn zeer verwonderd en dankbaar voor het prachtige bedrag wat deze actie opgeleverd heeft; maar liefst 90.125 euro!

Marieke Griffioen, LCJ: “Wat een prachtig bedrag heeft de landelijke actie opgeleverd. Dankzij deze steun kan het werk van het LCJ doorgaan. Het is ons verlangen dat kinderen en jongeren geraakt worden in het hart. Dat ze de Heere Jezus persoonlijk leren kennen, beter leren kennen en Hem leren volgen in hun leven.” En in Georgië kan Kom over en help kinderen in een ander dagopvangcentrum opgevangen. In dit gebouw is plek voor meer kinderen en kan de opvang beter worden georganiseerd. Zo krijgen steeds meer straatkinderen de liefde en aandacht die ze zo hard nodig hebben. 

Een grote groep CGK-gemeenten uit de LCJ-achterban heeft zich enthousiast ingezet door diverse creatieve en originele acties uit te voeren. Zo was er een bakwedstrijd, werden er stapels oliebollen verkocht, buffetten georganiseerd voor de hele gemeente en zaten er jongeren 24 uur op een steiger in de buitenlucht. Ook hebben er veel mensen en jongeren meegedaan aan de 24-uurs marathon die werd gehouden van 31 maart op 1 april.

De Commissie Landelijke Actie sloot de actie af in een video. Gerben Heldoorn, directeur van Kom over en help, bedankte heel hartelijk de inzet van talloze LCJ’ers: “Bijzonder dat de kwetsbare kinderen en jongeren in Georgië harten van veel mensen hebben geraakt en dat er zo mild is gegeven. Door mee te doen aan deze actie hebben Nederlandse jongeren gehoor gegeven aan Jezus’ oproep in Mattheüs 25: Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” 

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u