Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

jeugdwerk op anderhalve meter

Het jeugdwerk is een wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn. Door de corona-maatre­gelen kwam dit ineens stil te liggen. Maar wanneer kan het jeugdwerk weer opgestart worden? Waar moeten gemeenten aan voldoen? Op woensdag 10 juni kwamen de jeugd­werk­or­ga­ni­saties HHJO, HJW, JBGG, LCJ en de Bond van Hervormde Zondags­scholen gezamenlijk met een protocol voor kerkelijk jeugdwerk.

De ander­hal­ve­me­ter­sa­men­leving heeft gevolgen voor het hele kerke­lijke leven.

Hoe het vereni­gings­leven er in september uitziet, is nog uiterst onzeker. Toch is het van groot belang dat er nu al over nagedacht wordt. Concrete plannen maken is op dit moment nog niet mogelijk. Van week tot week zal beoor­deeld moeten worden wat mogelijk is. Daarom bespreken de genoemde organi­saties de stand van zaken regel­matig en indien noodza­kelijk komen ze met adviezen en aanvul­lingen op het jeugd­werk­pro­tocol via de eigen websites en nieuws­brieven.

Zie het protocol op de website van het LCJ.

_______

Bron: jeugd­werk­or­ga­ni­saties LCJ, HHJO, HJW, JBGG en de Bond van Hervormde Zondags­scholen

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email