Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

#jeugdwerkkan, vóór de zomervakantie!

Weer starten met offline jeugdwerk? De CGJO zette een paar ideeën op een rij om dat op een goede manier te doen.

algemeen
  1. Denk van tevoren na over de breng- en haalmo­menten. Hoe regel je die? Denk na over de mogelijk­heden in jullie gebouw.
  2. Geef tijdens je activiteit al een doorkijkje naar volgend jaar: wat gaan jullie dan doen? Je commu­ni­ceert hiermee dat het jeugdwerk zeker doorgaat!
kinderen

Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, je hoeft dus alleen iets voor de volwas­senen te regelen.
Denk na over het deelnemen van niet-chris­te­lijke vriendjes en vrien­din­netjes. Wellicht hebben zij door de vele afgelas­tingen ook niet veel te doen?

Concrete ideeën:

 

tieners
  • kampvuur met spel à la weerwolven
  • zet jongeren in bij activi­teiten van de kerk, zoals (de techniek bij) online diensten, het organi­seren van activi­teiten, etc,
  • filmavond, zie voor filmsug­gesties: https://cgjo.nl/tips/geenjeugdactiviteitkijkthuiseenfilm_209
  • jaaraf­sluiting of een avond waarin je aan elkaar laat zien of horen hoe je de afgelopen periode hebt beleefd.

 

meedenken en ideeën

 _______

Bron: CGJO

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email