Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
ds. Samuel Foucachon preekt in de kapel

jubileum in Indonesië

In 1928 vertrok ds. Arie Bikker met zijn vrouw vanuit Nederland naar Indonesië. Er werd gewerkt onder de zegen van de Here, en een kerk ontstond. Op 7 juni 1947 werd die kerk zelfstandig: de Gereja Toraja Mamasa. Reden voor een jubile­um­viering 7 juni 2022.

Het begin om tot een zelfstandige kerk te komen, was al gemaakt in de jaren voor de Tweede Wereld­oorlog. De zende­lingen Arie Bikker en Maarten Geleijnse organi­seerden de kerken in de verschil­lende dorpen en kampongs al in classes en in een voorloper van de synode die in 1947 werd gehouden. Door de Japanse bezetting kwam daar echter een rem op te staan.

Na de oorlog en de onafhan­ke­lijk­heids­ver­klaring in augustus 1945 duurde het nog bijna twee jaar voordat het zover was dat de kerken in Indonesië zelf verant­woor­de­lijkheid kregen over de leiding van hun kerken en de verbreiding van het Evangelie. Maar sinds die verzelf­stan­diging is de kerk enorm gegroeid.

Door de jaren heen is de relatie met de kerken in Nederland gebleven, en zo is het ook nu goed om met dankbaarheid stil te staan bij dit jubileum.
In Indonesië wordt het jubileum niet groots gevierd. Dat kan niet vanwege beper­kingen die nog steeds gelden in verband met Covid. Maar elke afzon­der­lijke gemeente staat in het weekend van Pinksteren en indien mogelijk ook op 7 juni zelf stil bij dit gedenk­waardige feit.

Print Friendly, PDF & Email