Joods lezen van Jesaja: nieuw project, iets voor u?

Hoe leest een Jood de profetie van Jesaja? Om daar met Joden over in gesprek te zijn, start het Centrum voor Israëlstudies een nieuw project. U kunt zich daar kosteloos voor inschrijven. Elke veertien dagen ontvangt u dan een mail, waarin een orthodoxe Jood en een christelijke theoloog ieder een kort commentaar schrijven over een gedeelte uit het boek Jesaja en daarover met elkaar in gesprek gaan. Om dit voor kringen geschikt te maken, zijn er ook gespreksvragen bijgevoegd.

Open avond Joods Bijbellezen op 9 april in Ede

Op dinsdag 9 april zal één van de schrijvers van dit project, de orthodox Joodse dr. Dani Evers uit Israël, een begin maken met het lezen van Jesaja 1. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn en deel te nemen aan het gesprek met hem. Dit vindt plaats vanaf 19.00 uur in de Christelijke Hogeschool te Ede. De avond is kosteloos. Graag opgave via info@hetcis.nl (zowel voor het mail-project als voor de open avond).

Voor meer informatie zie https://www.hetcis.nl/blogs/het-boek-jesaja-door-joodse-ogen

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u