🚲 Onderwijsproject Sulawesi

CGK Dokkum heeft in 2021 een fietssponsortocht georganiseerd. De tocht ging langs diverse gemeentes in de classis Leeuwarden. De dertig deelnemers lieten zich door veel gemeenteleden sponsoren. Men kon kiezen uit een tocht van vijftig of honderd kilometer. Alle vooraf benaderde kerken verleenden spontaan hun medewerking en zorgden voor een natje en droogje. In Siegerswoude werd zelfs een complete maaltijd aangeboden. De opbrengst was bestemd voor een onderwijsproject in Sulawesi.

In dit filmpje roept ds. Ton van der Wekken iedereen op om mee te fietsen:

🚲 Herstel dak Bijbelschool Mozambique

In 2022 heeft CGK Dokkum opnieuw een fietssponsortocht georganiseerd. De zeventien deelnemers fietsten voor het zendingsgebied Mozambique: het herstellen van het dak van de Bijbelschool.
Tijdens deze tocht werden onder meer diverse bedrijven van gemeenteleden buiten Dokkum met een bezoek vereerd. Na afloop was er een heerlijke barbecue. Het streefbedrag werd ruimschoots gehaald.