Kerk en zending horen bij elkaar. Toen de Here Jezus tweeduizend jaar geleden naar de hemel ging, gaf Hij aan zijn volgelingen de opdracht alle volken tot zijn discipelen te maken: ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending: discipelen maken voor Jezus.

Omdat Hij gezegd heeft: ‘Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld’, gehoorzamen wij nog altijd aan die opdracht. Tot Hij terugkomt.

Medewerkers op kantoor

Masja Prins-Oosterbroek

bureauondersteuner

Voor het bespreken van zendingsdiensten, informatie over zendingswerkers en missionaire diaconale werkers.

0318-582362 m.prins@cgk.nl