Na 25 jaar gewerkt te hebben aan het Naro Language Project (NLP), is Hessel nu taalconsulent voor zuidelijk Afrika, met als specialisme die familie van talen, waar het Naro bij hoort. Coby zal haar werk met betrekking tot het ‘Scripture Engagement’ ook uitbreiden tot buiten Botswana. Die term houdt in, dat zij op verschillende manieren mensen helpt om te gaan met de Bijbel om de betrokkenheid met het Woord van God te vergroten. Daarvoor heeft het NLP al heel veel hulpmiddelen onder haar leiding geproduceerd.

Hessel en Coby zijn uitgezonden vanuit de gemeente van Urk-Maranatha.

Geboortedata:
Hessel: 11-03-1959
Coby: 02-11-1958

Adres