Guus en Laura Vos zijn op 11 april 2021 door de CGK Mijdrecht uitgezonden. Het emeritaat van ds. G. Vos ging in per 1 mei 2021.

Taak Guus
Algemeen management, leider van het team van managers van Grace Farm een missionair-diaconaal project in Namwera Malawi. Onder het management team vallen een weeshuis, een kliniek, een daycarecenter, een christelijke basisschool, jaarlijkse gronduitlening aan 600 boeren, macadamiaplantage van 150 hectare voor de zelfvoorziening.
Neventaken : voorgaan in de lokale kerken, lesgeven aan de bijbelschool.

Taak Laura
Onderwijsondersteuning, remedial teaching, vrouwenwerk en administratieve ondersteuning.

Geboortedata:
Guus: 07-04-1956
Laura: 23-04-1957

Adres