Het laatste nieuws

Steun onze projecten

Noodhulp Nepal

Lees meer

Toolbox kwetsbare jongeren

Lees meer

Diaconaat in de praktijk

Toerusting en advies

Het diaconale werkveld is groot. Dat roept soms vragen op die in de plaatselijke diaconie niet zomaar beantwoord kunnen worden. Daarom kunt u bij ons terecht voor toerusting en advies. We komen graag met u in contact.
Lees meer

Informatie en inspiratie

Behoefte aan achtergrondinformatie of praktische tips over diaconale thema’s? Hier vindt u informatie en inspiratie over verschillende onderwerpen.
Lees meer

De diaken

Diakenen hebben een belangrijke rol in de kerk. Lees hier meer over de taak en het profiel van de diaken en over hoe het diaconale werk in ons kerkverband geborgd is.
Lees meer

Rondom de projecten

Noodhulp

Onze kerken geven gul en met grote regelmaat voor mensen die te lijden hebben onder allerlei rampen. Diaconaat coördineert deze noodhulp en zorgt voor de goede besteding van de giften.
Lees meer
barmhartige samaritaan

Hulpverleningszondag

Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen. Op deze speciale zondag staan preek, voorbede en collecte in het teken van hulp aan de naaste in nood. De hulpverleningszondag valt altijd op de eerste zondag van februari.
Lees meer
rondom de projecten

Overige informatie

Wilt u graag de inkomsten tot nu toe zien per project? Of wilt u weten waarom we kiezen voor welke projecten en wat de criteria zijn? Wilt u meer weten over onze werkwijze? U vindt hier alle informatie.
Lees meer

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief CGK Diaconaat