Classicale Diaconale Commissie (CDC)

De CDC is een door de classis ingestelde commissie die verantwoordelijk is voor de toerusting van diakenen en diaconaal betrokkenen in de kerken binnen de classis.

De toerusting die door de CDC’s wordt georganiseerd, gaat in op actuele diaconale thema’s of op specifieke onderwerpen vanuit de classis. Veel CDC’s organiseren met enige regelmaat een instructieavond voor nieuwe diakenen.

De CDC werkt nauw samen met de diaconaal consulent die vergaderingen van de CDC bezoekt en beschikbaar is voor het verzorgen van toerustingsavonden.

Niet alle classes hebben een CDC. Er zijn actieve CDC’s in de classes Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Hoogeveen, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht.

Ga snel naar