De diaken maakt deel uit van het college van diakenen en van de kerkenraad als geheel. Daarom staat de diaken er nooit alleen voor en hoeft hij ook niet aan alle aspecten uit onderstaand profiel te beantwoorden. Belangrijk is wel dat in de diaconie als geheel alle aspecten vertegenwoordigd zijn.

Bidder

De diaken heeft een levende relatie met de grote Diaken Jezus Christus, doet voorbede voor de diaconale nood, vraagt om leiding bij de diaconale hulp en zegt dank voor de gemeente die Christus in zijn dienstbetoon navolgt.

Bruggenbouwer

De diaken weet contacten te leggen en relaties op te bouwen. Hij kan goed samenwerken en netwerken en weet zowel mensen individueel als in groepsverband met elkaar te verbinden.

Aanjager

De diaken ontplooit graag initiatieven en kan anderen aanzetten om in beweging te komen. Hij durft daarbij ook buiten bestaande kaders te denken om oplossingen te vinden.

Aanklager

De diaken signaleert misstanden, benoemt oorzaken en kaart problemen aan bij wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

Leider

De diaken kan in woord en daad anderen stimuleren tot en bemoedigen bij de diaconale opdracht van de gemeente.

Helper

De diaken is begaan met de nood van anderen en bereid om daarvoor zelf de handen uit de mouwen te steken.

Ga snel naar