Over toerusting

Een belangrijke taak van deputaten diaconaat is het toerusten en adviseren van diakenen. Dit is gericht op het goed kunnen invullen van de leiderschapstaak van de diakenen in hun eigen gemeenten. Maar ook het vergroten van het diaconale bewustzijn van de plaatselijke gemeenten hoort daarbij.

Vormen van toerusting en advies

Deputaten diaconaat hebben twee diaconaal consulenten aangesteld die voor toerusting en advies beschikbaar zijn. Zij ontwikkelen toerustingsmateriaal, verzorgen bijeenkomsten en cursussen en geven advies op maat aan plaatselijke diaconieën.

Bijeenkomsten en cursus

Toerustingsbijeenkomsten worden verzorgd op classicaal niveau (op CDV’s en CDC-avonden) en bij afzonderlijke gemeenten of diaconieën. Een specifiek toerustingsinstrument is de cursus Bloeiend diaconaat.

Contact

Diaconieën kunnen voor hun advies- en toerustingsvragen terecht bij René Hubregtse, diaconaal consulent binnenland.

Voor vragen over buitenlands diaconaat kan contact worden opgenomen met Erjan van der Linde, diaconaal consulent buitenland.

 

Handige links

Thema's

Lees meer

Bloeiend diaconaat

Lees meer

De diaken

Lees meer

Nieuwsbrieven

Lees meer

Boeken

Lees meer

Alle downloads

Lees meer