Diaconale dienst

Als predikant heeft consulent Erjan van der Linde de mogelijkheid bij u voor te gaan in een diaconale dienst op zondag.

Thema’s zouden kunnen zijn:

  • Wat is diaconaat?
  • Een diaconale gemeente ben je en wordt je
  • Hoe help je de geringsten (Mattheüs 25)?
  • Wie is de barmhartige Nederlander? (Lukas 10)
  • God houdt van armen
  • Zoekt het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (Mattheüs 6:33).

Ook kan een thema of Bijbelgedeelte door de diakenen of een voorbereidingsgroep worden aangedragen en/of voorbesproken met ds. Van der Linde.

Elementen in de dienst zijn de woordverkondiging, dit kan uitgebreid worden met de presentatie van een project dat gemeente een jaar lang (of drie jaar lang) ondersteunt of gaat ondersteunen. Het laatste kan ook tijdens een gemeenteavond worden gepresenteerd of in een samenzijn na afloop van de eredienst.

Handige links

Thema's

Lees meer

Bloeiend diaconaat

Lees meer

De diaken

Lees meer

Nieuwsbrieven

Lees meer

Boeken

Lees meer

Alle downloads

Lees meer