‘Kerk in de buurt’ zijn

Wilt u als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in uw dorp of wijk? ´Kerk in de buurt´ helpt u daarbij! Aan de hand van de gidsen ontdekt u zelf de antwoorden op vragen als: Wat wilt u brengen als kerk? Hoe komt u in contact met buurtbewoners? Hoe maken we mensen enthousiast om mee te doen? En waarom is het belangrijk om dit als kerk te doen?

Voorbeeldinitiatieven

Kerk in de buurt’ helpt u als gemeente verder. Aan de hand van een praktische startgids ontdekt u hoe uw buurt eruit ziet en wat past bij uw gemeente. Daarna kunt u een van de voorbeeld-initiatieven kiezen om mee aan de slag te gaan in uw buurt of een eigen initiatief vormgeven. Het project ‘Kerk in de Buurt’ is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Kerk Nederland, Kerk in Actie, de Christelijke Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Uitgangspunten

De startgids én de gidsen bij de voorbeeldinitiatieven zijn ontwikkeld op basis van de ervaringen van lokale gemeenten. In alle initiatieven zijn er drie belangrijke uitgangspunten:

  • het evangelie wordt gedeeld in daden én met woorden. De verhouding kan wisselend zijn: soms is er meer aandacht voor de woorden, soms meer voor de daden; 
  • als ‘Kerk in de buurt’ richt u zich voornamelijk op mensen die niet betrokken zijn bij een kerkelijke gemeenschap en sluit aan bij wat er speelt in de buurt; 
  • het draait altijd om relaties met mensen en niet om de activiteit zelf. De activiteit is een middel om relaties met mensen te bouwen en te onderhouden. Een uitgewerkt voorbeeld kan altijd naar de eigen situatie worden aangepast. 

Netwerkontmoetingen

Wanneer u aan de slag gaat met de startgids of met één van de uitgewerkte initiatieven, kunt u deelnemen aan de netwerkontmoetingen van ‘Kerk in de buurt’. Tijdens die ontmoetingen kunt u met andere kerken ervaringen uitwisselen, nieuwe ideeën opdoen en inspirerende workshops volgen.

Gidsen

Startgids

Bekijk

Huiskamer van de wijk

Bekijk

Mobiel kerkje

Bekijk

Ontmoetingstuin

Bekijk

Verhalenhuis

Bekijk

Buurtsoep

Bekijk